Word lid

Onafhankelijk en ongebonden

Het VSOA is een organisatie die onafhankelijk en ongebonden werkt van om het even welke politieke partij of drukkingsgroep. Dit is ook weerspiegeld in de algemene aanpak: een werking op mensenmaat, met een dienstverlening op maat.

Wie lid wordt van het VSOA kan op tal van voordelen rekenen. In de eerste plaats op een individuele dienstverlening.

Dienstverlening op maat

Het VSOA biedt zijn leden een uitgebreide individuele dienstverlening aan, en dit voor zowel mensen in statutaire als in contractuele dienst. De dienstverlening op maat gaat uit van een individuele persoonlijke benadering. Inspraak en gehoor staan bovenaan. Afkomst en taal spelen geen rol.

Eerst overleg, dan de barricades

Het VSOA verdedigt de belangen van zijn leden via overleg door de beste afgevaardigden op sociaal en juridisch vlak. Waarover gaat dit overleg? Over personeelsstatuten, bezoldigingsregelingen, bevorderingsbeleid, verlofstelsel, tuchtstatuut, welzijnsmaterie … Bovendien werkt het VSOA via verschillende beroepsgroepen, zodat het overleg zeer specifiek per groep kan gevoerd worden. Het algemeen secretariaat verleent bijkomende steun met de expertise van ervaren medewerkers.

De nadruk ligt wel op ‘overleg’. Eerst komt het syndicaal overleg, pas dan komen eventueel de barricades.

Leuke voordelen

Het VSOA geeft zijn leden tal van voordelen, exclusief verbonden aan het lidmaatschap.

Sluit je aan bij VSOA. Na ontvangst van je lidkaart kan je je registreren op het nieuwe voordelenplatform www.vsoa-voordelen.be en genieten van het gloednieuwe voordelenpakket!

De syndicale premie is voor de leden een sociaal voordeel. Ze krijgen met andere woorden voor hun inzet en solidariteit een stuk van hun financiële bijdragen terug.

Daarbovenop heb je recht op solidariteitspremies zoals geboortepremie, huwelijkspremie…. Meer informatie? Contacteer dan je lokale vakbondsafgevaardigde of het secretariaat van je VSOA-groep.

Als lid ben ‘jij’ het belangrijkste

Voor het VSOA zijn de leden het allerbelangrijkste. Lid worden van het VSOA kan heel eenvoudig door dit formulier (van aansluiting) in te vullen. Aansluiten bij het VSOA kan enkel via de beroepsgroep die overeenstemt met de tewerkstelling van het lid. Wie lid is, krijgt periodiek het VSOA-tijdschrift Argument in de bus. Jongeren kunnen met vragen terecht bij de jongerenwerking van het VSOA, de cel YOUNG.

Tewerkgesteld bij

We verwerken je persoonsgegevens om jou te kunnen bijstaan en je onze voordelen te laten genieten. In onze privacyverklaring vind je hierover meer uitleg. 

Ik geef VSOA toestemming om mijn contactgegevens te gebruiken voor verdere correspondentie en informatie over acties en campagnes.