Over VSOA

Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt - VSOA, is een representatieve vakbondsorganisatie die de belangen van alle personeelscategorieën in de overheidsdiensten verdedigt. Bij het VSOA staat de mens centraal en wordt resoluut voor de open dialoog gekozen.

De missie van het VSOA, namelijk het verdedigen van de belangen van het personeel, worden in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid uitgevoerd.

De waarden voor het VSOA zijn vrijheid, solidariteit, verdraagzaamheid en integriteit.

Het VSOA staat open voor alle personeelsleden van de openbare diensten, wat ook hun binding met de overheidsdienst moge zijn, alsook voor de gepensioneerde personeelsleden van die diensten.

Ook het reservepersoneel van Defensie en kandidaten voor een betrekking of een functie in de openbare diensten kunnen zich bij het VSOA aansluiten.

Het VSOA bestaat uit een algemeen secretariaat en 11 beroepsgroepen. In elk van deze geledingen staan medewerkers klaar om onze leden en afgevaardigden ondersteuning te bieden. Onze afgevaardigden zijn het eerste aanspreekpunt op het terrein.

Het Vast Bureau is bevoegd voor de dagelijkse leiding van het VSOA. 

De VSOA-statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 30 juni 2022 en bekrachtigd door het Nationaal Bureau van de ACLVB van 1 augustus 2022.

Download hier de statuten

Het VSOA is voorstander van een welzijnsbeleid voor zijn bestendige en/of tijdelijke medewerkers. 
Het VSOA schenkt bijzondere aandacht aan de bescherming tegen psychosociale risico’s op het werk, met name stress, geweld, pesten en seksuele intimidatie op het werk en ook aan de invoering van een procedure in geval van verzoek om tussenkomst. Onze organisatie heeft dan ook aan een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, SPMT ARISTA, gevraagd om voor onze organisatie een analyse van de psychosociale risico’s uit te voeren.

Download document medewerkers