Syndicale premie

Elk jaar bezorgt de werkgever elk statutair of contractueel personeelslid van de openbare diensten een ‘aanvraag van de syndicale premie’ in het eerste kwartaal van het jaar.

Wat moet ik hiermee doen? Waar stuur ik het formulier naartoe?

Controleer of uw gegevens in deel A correct zijn. Zo niet, corrigeer of vul aan in deel B. Noteer je IBAN-rekeningnummer in deel C. Vergeet niet te ondertekenen!

Stuur het formulier op naar het secretariaat van jouw VSOA-groep. Deze is gebaseerd op de dienst/sector waar je bent tewerkgesteld in de openbare diensten.

Betaal je je bijdrage via de ACLVB? Stuur dan uw ingevulde en ondertekende aanvraag naar je ACLVB-secretariaat.

Doe dit vóór 1 juli 2019. Onze diensten staan verder in voor de betaling. We doen dat telkens zo spoedig mogelijk en stellen alles in het werk zodat uiterlijk op 31 december 2019 de laatste premie is betaald.

Opgelet: alleen originele formulieren komen in aanmerking. Dit houdt in: geen duplicaten, fotokopieën, gefaxte, gescande of gemailde documenten.

Je kan uiteraard ook altijd terecht bij jouw VSOA-afgevaardigde of bij het secretariaat van jouw VSOA-groep.

Wat bij niet-ontvangst van het aanvraagformulier?

Bij niet ontvangst of verlies van de aanvraag, onderteken je een verklaring op eer. Stuur de ondertekende verklaring op naar het secretariaat van uw VSOA-groep.

Hoeveel bedraagt de premie?

De betaling van de syndicale premie gebeurt op basis van strikte regels die nauwgezet dienen opgevolgd. De betaling kan dan ook slechts gebeuren voor zover je in het referentiejaar was aangesloten en je een minimumbijdrage hebt betaald. De maximum premie bedraagt 90 euro voor wie minimum 157,61 euro bijdrage betaalde in het referentiejaar 2018. Wie minder bijdroeg, ontvangt een verminderde premie volgens onderstaande tabel.

 

Minimale bijdrage 2018 Syndicale premie
€ 157,61 € 90,00
€ 118,21 € 67,50
€ 78,81 € 45,00
€ 39,40 € 22,50