Syndicale premie 2020

Elk jaar bezorgt de werkgever elk statutair of contractueel personeelslid van de openbare diensten een ‘aanvraag van de syndicale premie’ in het eerste kwartaal van het jaar.

Elk  jaar bezorgt de werkgever elk statutair of contractueel personeelslid van de openbare diensten een ‘aanvraag van de syndicale premie’ in het eerste kwartaal van het jaar, dat betekent 31 maart 2021 voor wat het referentiejaar 2020 betreft.

Wat moet ik hiermee doen? Waar stuur ik het formulier naartoe?

Controleer of uw gegevens in deel A correct zijn. Zo niet, corrigeer of vul aan in deel B. Noteer je IBAN-rekeningnummer in deel C. Vergeet niet te ondertekenen!

Stuur het formulier op naar het secretariaat van jouw VSOA-groep. Deze is gebaseerd op de dienst/sector waar je bent tewerkgesteld in de openbare diensten.

Betaal je je bijdrage via de ACLVB? Stuur dan uw ingevulde en ondertekende aanvraag naar je ACLVB-secretariaat.

Doe dit vóór 1 juli 2021

Onze diensten staan verder in voor de betaling. We doen dat telkens zo spoedig mogelijk en stellen alles in het werk zodat uiterlijk op 31 december 2021 de laatste premie is betaald.

Opgelet: alleen originele formulieren komen in aanmerking. Dit houdt in: geen duplicaten, fotokopieën, gefaxte, gescande of gemailde documenten.

Je kan uiteraard ook altijd terecht bij jouw VSOA-afgevaardigde of bij het secretariaat van jouw VSOA-groep.

Hoeveel bedraagt de premie?

De betaling van de syndicale premie gebeurt op basis van strikte regels die nauwgezet dienen opgevolgd. De betaling kan dan ook slechts gebeuren voor zover je in het referentiejaar was aangesloten en je een minimumbijdrage hebt betaald. De maximum premie bedraagt 90 euro voor wie minimum 160,76 euro bijdrage betaalde in het referentiejaar 2020. Wie minder bijdroeg, ontvangt een verminderde premie volgens onderstaande tabel.

Minimale bijdrage 2020 Syndicale premie
€ 160,76 € 90,00
€ 120,57 € 67,50
€ 80,38 € 45,00
€ 40,19 € 22,50


Je hebt je aanvraagformulier voor het referentiejaar 2020 niet ontvangen

Mogelijk heeft je openbare werkgever het aanvraagformulier voor de syndicale premie voor het jaar 2020 niet of laattijdig verstuurd.

In dat geval kan je een verklaring op eer invullen. Alleen als je geen aanvraagformulier voor het referentiejaar 2020 hebt ingediend, kan je de ondertekende verklaring op eer bezorgen aan het secretariaat van jouw VSOA-groep. 

Onderwijs

Voor onderwijspersoneel is er een bijzondere regeling. Je leest er meer over op de website van VSOA-Onderwijs.