Syndicale premie 2023

Elk jaar bezorgt de werkgever elk statutair of contractueel personeelslid van de openbare diensten een ‘aanvraag van de syndicale premie’ in het eerste kwartaal van het jaar.

Elk  jaar bezorgt de werkgever elk statutair of contractueel personeelslid van de openbare diensten een ‘aanvraag van de syndicale premie’ in het eerste kwartaal van het jaar, dat betekent 31 maart 2024 voor wat het referentiejaar 2023 betreft.

Hoe langer hoe meer stellen de overheidswerkgevers de fiches digitaal ter beschikking van hun personeelsleden. 

De personeelsleden moeten deze aanvragen vervolgens zelf downloaden, afprinten, met de hand aanvullen en in origineel per post bezorgen aan hun vakorganisatie. Dat is onder meer het geval bij Enseignement, Onderwijs, Vlaamse Overheid (Vlimpers), Proximus, Defensie …. en voortaan ook bij de personeelsleden werkzaam bij de Federale overheid via PersoSelfService (alle federale overheidsdiensten inbegrepen Justitie, Financiën en Rechterlijke Orde).  

Voortaan zal een elektronisch ondertekende aanvraag aanvaard worden.

Wat moet ik hiermee doen? Waar stuur ik het formulier naartoe?

Controleer of uw gegevens in deel A correct zijn. Zo niet, corrigeer of vul aan in deel B. Noteer je IBAN-rekeningnummer in deel C. Vergeet niet te ondertekenen!

Stuur het formulier op naar het secretariaat van jouw VSOA-groep. Deze is gebaseerd op de dienst/sector waar je bent tewerkgesteld in de openbare diensten.

Ga je voor digitaal?

Zorg er dan voor dat het document in PDF-formaat is met een elektronische handtekening en dat de QR-code op de aanvraag goed leesbaar blijft. Stuur het ingevuld en ondertekend formulier per e-mail naar het secretariaat van jouw VSOA-groep. Hou er rekening mee dat foto's van de aanvraagformulieren niet zijn toegelaten.

Je mag er ook voor kiezen het formulier te downloaden, printen (met leesbare QR-code), invullen en handtekenen, en per gewone post bezorgen.

Betaal je je bijdrage via de ACLVB? 

Volg dan de instructies zoals hierboven beschreven maar bezorg je formulier dan aan je ACLVB-secretariaat.

Betaal je je bijdrage via de ACLVB? Stuur dan uw ingevulde en ondertekende aanvraag naar je ACLVB-secretariaat.

Doe dit vóór 1 juli 2024.

Onze diensten staan verder in voor de betaling. We doen dat telkens zo spoedig mogelijk en stellen alles in het werk zodat uiterlijk op 31 december 2024 de laatste premie is betaald.

Je kan uiteraard ook altijd terecht bij jouw VSOA-afgevaardigde of bij het secretariaat van jouw VSOA-groep.

Je hebt je aanvraagformulier voor het referentiejaar 2023 niet ontvangen

Mogelijk heeft je openbare werkgever het aanvraagformulier voor de syndicale premie voor het jaar 2023 niet of laattijdig verstuurd.

In dat geval kan je een verklaring op eer invullen. Alleen als je geen aanvraagformulier voor het referentiejaar 2023 hebt ingediend, kan je de ondertekende verklaring op eer bezorgen aan het secretariaat van jouw VSOA-groep. Vergeet niet dat je voortaan een kopie van je identiteitskaart moet aanleveren (recto-verso).

Hoeveel bedraagt de premie?

De betaling van de syndicale premie gebeurt op basis van strikte regels die nauwgezet dienen opgevolgd. De betaling kan dan ook slechts gebeuren voor zover je in het referentiejaar was aangesloten en je een minimumbijdrage hebt betaald. De maximum premie bedraagt 90 euro voor wie minimum 177,60 euro bijdrage betaalde in het referentiejaar 2023. Wie minder bijdroeg, ontvangt een verminderde premie volgens onderstaande tabel.

Minimale bijdrage 2023Syndicale premie
€ 177,60€ 90,00
€ 133,20€ 67,50
€ 88,80€ 45,00
€ 44,40€ 22,50