VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Belgen vinden vakbonden belangrijk

Argument juni 2016

  • Spoor : Protocol van Sociaal Akkoord 2016/2018 uiteindelijk gesloten
  • VSOA Post kreeg een vakbondsdelegatie van de Deense Post op werkbezoek
  • Defensie, geen stakingsbreker voor de regering

Woord van de algemene voorzitter

Voor de verdediging van kwaliteitsvolle openbare diensten

Het is september, de maand waarin iedereen terug aan de slag gaat. September dreigt syndicaal heel hectisch te worden. Meerdere dossiers die in juni moesten geregeld worden, of net voor de vakantie van onze beleidsvoerders, zijn helaas ergens blijven steken. Zo is het dossier “penibiliteit” nog steeds niet afgewerkt. Dat ligt alvast niet aan de vakbonden. Ik deelde u al eerder mee dat dit dossier behandeld wordt op het Nationaal Pensioencomité (NPC) dat zowel de privé- als de openbare sector bijeenbrengt. De vakbonden legden voorstellen met generieke criteria op tafel die noch de ene noch de andere sector benadelen, wat op zichzelf reeds een belangrijke vooruitgang betekent.