VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategorieën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument maart 2018

Een beroep in de kijker : Huishoudelijke en gezinshulp

  • De laatste rechte lijn van Koen Geens
  • Onze NH90's naar Mali met de Antonov 
  • De Youngs zetten koers verder
  • Huishoudelijke en gezinshulp

Woord van de algemene voorzitter

Naar het ontwaken der machthebbers?

Het einde van de winter valt samen met het ontwaken van de natuur.  Verschillende dossiers die eind vorig jaar moesten gesloten worden, zijn onbehandeld gebleven, bij gebrek aan consensus in de federale regering. De gewekte verwachtingen zijn nochtans enorm. Het dossier pensioenen, en meer in het bijzonder de penibiliteit, is nog steeds niet officieel aangevat.  Zoals ik reeds eerder meedeelde, zijn de partners binnen de regering het nog niet eens, en dit op meerdere punten. Bijzonder over de toe te passen coëfficiënten, de gelijkgestelde periodes voor de erkenning en de belangrijkheid van de 4 criteria die werden weerhouden.