VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Belgacom

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Belgacom
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument maart 2015

Stefaan Slaghmuylder, nieuwe voorzitter VSOA Financiën

  • Motivering van het ontslag in de publieke sector
  • Poging tot aanslag op HR-Rail
  • Lokale afgevaardigden verhogen de slagkracht van VSOA Onderwijs!

Woord van de algemene voorzitter VSOA

Contractbreuk

We schreven reeds vaak op onze website dat de ambtenaren door de politiek als melkkoeien worden gebruikt. Dat voor hen nu de maat vol is, wordt in de komende maanden nog duidelijker. Het had immers al te lang geduurd, en vandaar dat de tijd van actie is aangebroken. Een tweeduizendtal vakbondsmilitanten kwam een eerste keer bijeen voor het kabinet van de minister van Pensioenen om hem heel duidelijk te maken dat het sociaal overleg best ernstig wordt genomen. Het VSOA speelt in deze actie een belangrijke rol om de belangen van onze leden te bewaken. Concreet vragen we dat de federale regering rekening houdt met onze terechte argumenten om bepaalde maatregelen uit het federaal regeerakkoord aan te passen, terug te schroeven of zelfs te schrappen.