VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Belgacom

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Belgacom
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument december 2014

François Fernandez-Corrales is de nieuwe algemeen voorzitter van VSOA

  • Financiën en de trilogie van de kantelingen
  • Proximus : nieuw logo, nieuwe filosofie, nieuwe aanpak van de klant.
  • VSOA Post betoogt tegen Federale regeringsplannen.

Editoriaal december 2014

“Seul je ne suis rien. Alleen ben ik niets”

“Seul je ne suis rien”. “Alleen ben ik niets”. Daarmee vatte de nieuwe algemeen voorzitter van het VSOA, François Fernandez-Corrales in zijn eerste toespraak zijn opdracht voor de komende zes jaar zowat in één zin samen. “Zonder onze leden, zonder solidaire samenwerking, zonder eendracht bereiken we niets”, zo zei hij. François Fernandez-Corrales werd door de algemene statutaire vergadering van het VSOA zaterdag 22 november in de thuishaven van de paarswitte eerste klasser Anderlecht, het Constant Vanden Stock Stadion, verkozen tot voorzitter. Hij won de verkiezing van de andere kandidaat Erwin De Staelen, voorzitter van de groep defensie. François Fernandez-Corrales volgt Jan Eyndels op wiens mandaat als algemeen voorzitter was beëindigd. Jan Eyndels kreeg de titel ‘ere-voorzitter’ opgespeld.