VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Belgacom

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Belgacom
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument januari 2015

Vierde Uni Global Union Congres in Zuid-Afrika

  • Bpost wil van weekend gewone werkdagen maken.
  • Onze militaire kwartieren in handen van vastgoedmakelaars?
  • Psychosociale risico’s op het werk.

Woord van de algemene voorzitter VSOA

Vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid

Het jaar 2014 stond in het teken van allerlei besparingen. De openbare sector werd niet gespaard. Budgetten moesten omlaag en wat kon geprivatiseerd worden, zou geprivatiseerd worden. Die toon werd gezet en kreeg zijn concrete uitwerking in de verschillende regeerakkoorden na de verkiezingen. Dit alles is overigens het werk van regeringen die het sociaal overleg monddood maken.
Het VSOA zal nooit dulden dat er aan de rechten van de werknemers van het openbaar ambt zal worden geraakt. We zegden dat toen vorige regeringen dat van plan waren, en we zeggen dat nu op dezelfde wijze tegen de nieuwe regeringen. Het VSOA, in tegenstelling tot de andere vakorganisaties, is een vrije en onafhankelijke vakbond die zich niet laat dicteren door de ene of andere partij die dan al dan niet in een regering zit.