VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategorieën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument mei 2018

Hulde aan onze militairen

  • Young in contact met jongeren
  • bpost moet bijsturen!
  • Veteranendag
  • Modernisering van het statuut
  • Iedereen gelijk voor tewerkstelling

Woord van de algemene voorzitter

Witte rook voor het dossier zware beroepen?

Op vrijdag 30 maart, de dag voor de paasvakantie, stond in een persmededeling van de eerste minister dat het kernkabinet een akkoord had bereikt over het voorontwerp van wet waarin de problematiek van de zware beroepen geregeld wordt en dat de tekst, eindelijk, klaar was om voorgelegd te worden aan het overleg met de sociale partners.
Op het moment dat dit editoriaal geschreven wordt, hebben we nog geen geamendeerde teksten ontvangen en is er nog geen datum geprikt voor een vergadering. De regering wenst wel dat alles in kannen en kruiken zou zijn tegen de zomervakantie.
Om zo up-to-date mogelijk te zijn, zullen we u via onze website op de hoogte houden van de vorderingen van de onderhandelingen.