VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategorieën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument februari 2018

Een jaar vol uitdagingen

  • Pensioenen: stand van zaken
  • Sportief het nieuwe jaar in
  • Algemene vergadering VSOA-Onderwijs
  • Verlof is een recht

Woord van de algemene voorzitter

2018 wordt een jaar vol uitdagingen

Ik had tijdens ons congres in november van vorig jaar reeds de gelegenheid om onze uitdagingen voor de toekomst te schetsen. Ik wil nogmaals iedereen bedanken die op het moment dat het VSOA zijn 45ste verjaardag vierde, steun en aanmoediging gaf. We konden samen onze statuten moderniseren. Ze zijn nu transparant en eenvoudig. Het VSOA kan nu op een professionele manier en met grote verantwoordelijkheid bestuurd worden. We hopen uiteraard dat u, als VSOA-lid, ons in 2018 ook trouw zal blijven steunen, want een syndicale organisatie leeft slechts voor en door zijn leden.