VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Belgacom

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Belgacom
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument november 2014

Marc De Mulder opnieuw voorzitter groep VSOA-Post

  • Nieuwe cel “Brandweer”.
  • De groep Spoor bezocht het atelier van STOCKEM.
  • Samenstelling van de nieuwe (zweedse) regering.

Woord van de algemene voorzitter VSOA

Kamikaze

De vrees is werkelijkheid geworden. De nieuwe federale regering van Vlaams-Nationalisten, Vlaamse Christendemocraten en Liberalen zijn overgegaan tot de vorming van een “kamikazecoalitie”. Deze partijen hebben allen besloten dat de werknemers, en in het bijzonder de ambtenaren van dit land, het gelag zullen betalen. Zij hebben besloten dat de aanstokers van de financiële crisis, de banken dus, eens te meer buiten schot zullen blijven. Zij hebben besloten dat vooral het openbaar ambt, met enkele miljarden besparingen, nog maar eens de melkkoe zal zijn om de gaten in de staatskas te vullen. De ambtenaren zullen, zoals alle andere werknemers in dit land, langer moeten werken.