VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument oktober 2016

De brandweerhervorming

  • Bpost : Toelage zesde werkdag terugroeping in dienst
  • Proximus schenkt aandacht  aan energiebesparing
  • Terroristische dreiging: Eerste engagementen zijn genomen

Woord van de algemene voorzitter

Regering klopt het overheidspersoneel opnieuw knock-out!

Het is stilaan een traditie. Telkens deelt het personeel van de openbare diensten in de brokken bij elk begrotingsconclaaf van de federale regering. Hoeveel kan er nog worden bespaard, afgeroomd, verkocht…? Tijdens de betoging in Waver riepen we de federale regering op niet dieper te gaan en nog meer te besparen, want zo is een scenario van “de ontmanteling van het Openbaar ambt” niet uit te sluiten. Nochtans zouden de openbare diensten geen last mogen zijn voor de overheidsfinanciën, maar net een veilige investering die voor elke burger nuttig is.