VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategorieën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

VSOA-themacongres

  • OCMW : woede van werknemers
  • Proximus : VSOA in het jobcenter
  • bpost : waakzaam blijven
  • Politiek mandaat voor de militair

Woord van de algemene voorzitter

2018: een beslissend jaar voor het Openbaar ambt

Meerdere dossiers moeten, volgens de overheid, immers tegen half december afgesloten worden. Het dossier penibiliteit dat, naar onze mening, niet klaar zal geraken voor het einde van het eerste kwartaal van 2018.   Het dossier pensioenen met punten, waarbij noodzakelijk is dat de standpunten van de verschillende betrokken partijen in acht worden genomen. En ten slotte het dossier modernisering van het Openbaar ambt, waarvoor we elke vrijdag de vertegenwoordigers van het kabinet van het Openbaar ambt tijdens een werkgroep ontmoeten. Daarbij kwam ons VSOA-congres op 28 november.  Volgende maand krijgt u de volledige reportage van dit evenement in Argument.