VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Belgacom

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Belgacom
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument april 2015

Edwin Lauwereins, nieuwe voorzitter VSOA-Defensie

  • Richtlijnen voor afwezige militairen
  • Afspraken over rolverlof niet gerespecteerd bij bpost
  • De mishandeling van ouderen in rusthuizen

Woord van de algemene voorzitter VSOA

Geen pensioenafbraak

We hebben als verdedigers van de belangen van onze leden, met het VSOA en de andere vakorganisaties, deelgenomen aan twee belangrijke manifestaties tegen de besparingspolitiek van de federale regering en de regio-regeringen. Er was een eerste afspraak met onze militanten op 11 maart op het Brusselse Muntplein. Een tweede keer kwamen we op die plek samen op 19 maart met de syndicale organisaties uit de overheidssector. Zowel in die sector als in de privé-sector begint de sfeer op sociaal vlak grimmig te worden. De regeringen hadden kunnen weten dat door een gebrek aan dialoog en overleg zij afstevenen op een confrontatie met het vakbondsfront.