VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Belgacom

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Belgacom
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument april 2015

Edwin Lauwereins, nieuwe voorzitter VSOA-Defensie

  • Richtlijnen voor afwezige militairen
  • Afspraken over rolverlof niet gerespecteerd bij bpost
  • De mishandeling van ouderen in rusthuizen

Woord van de algemene voorzitter VSOA

Raak niet aan onze waardigheid

Tijdens een geslaagde manifestatie op het Brusselse Muntplein heeft onze organisatie geprotesteerd tegen de besparingen van de verschillende regeringen in de openbare sector en de hervormingen van de pensioenen. We vinden dat het nu tijd is om op een ernstige en eerlijke wijze het sociaal overleg een kans te geven. Wij verwachten van de politieke overheden dat zij dit overleg niet voor onze schone ogen zullen houden, maar dat zij de nodige wil tonen om in wederzijds vertrouwen tot resultaten te komen. Daarom zijn wij ook niet mee gestapt in de algemene stakingsaanzegging voor de openbare sector. Wat uiteraard niet wil zeggen dat we de actiebereidheid in bepaalde sectoren zullen dwarsbomen.