VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategorieën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument september 2017

Terug naar school

  • Solidariteit is meer dan nodig
  • Work-life unit en Social unit
  • Kanker risico voor brandweerlui
  • Het achtste wereldwonder

Woord van de algemene voorzitter

Pensioenen en zware beroepen op de agenda

In september worden de werkzaamheden hervat, zowel in de school, in de politiek als op syndicaal vlak. Voor ons betekent september vooral dat we de pensioendossiers, die ons al vele maanden bezighouden, en ook dat van de zware beroepen, opnieuw op onze werktafel zullen vinden.

Een tweede pijler voor de contractuelen
Wat die beruchte pensioendossiers betreft, is het VSOA op 30 juni ll., mits enkele opmerkingen, akkoord gegaan met het wetsontwerp waarbij het gemengd pensioen wordt ingevoerd voor de personeelsleden die als contractuelen werden aangeworven en vervolgens vast benoemd werden.