VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Belgacom

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Belgacom
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument april 2014

Werkverlet bij Spoor ? Preventie helpt !

  • Defensie : De realiteit onder ogen zien.
  • Protocol tegen geweld tegen Politie
  • Nieuwe regeling van de overlevingspensioenen.

Woord van de algemene voorzitter VSOA

Een goed pensioen

Het overlevings pensioen biedt de langstlevende echtgenoot of echtgenote de mogelijkheid een pensioen te krijgen. Dat pensioen wordt berekend op de loopbaan van de overleden echtgenoot of echtgenote. Er is de voorbije jaren heel wat in de goede richting gesleuteld aan die regeling. In 1984 bijvoorbeeld werd het overlevingspensioen niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen opengesteld. Nog onlangs maakte de wetgever het mogelijk dat in vrijwel alle gevallen het rustpensioen van een overleden echtgenoot automatisch wordt omgezet in het overlevingspensioen van de overlevende echtgenoot. Er zijn nog andere wijzigingen. Voor wie momenteel al een overlevingspensioen ontvangt, verandert er niets.