VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategorieën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument april 2017

Nationale betoging non-profit sector te Brussel

  • Moeder, waarom werken wij?
  • De NMBS heeft nieuwe bazin
  • Het einde van de federale politie ?
  • Besparingsplan bij de VRT

Woord van de algemene voorzitter

Nieuw intersectoraal akkoord dringt zich op

Zoals aangekondigd in het laatste nummer van Argument dienden we een verzoek in tot opening van de besprekingen om een intersectoraal akkoord (ISA) 2017-2018 te bereiken. Onze organisatie vroeg dat het akkoord een kwantitatief aspect zou bevatten, gericht op een reële verhoging van de koopkracht van de werknemers in de openbare diensten, en aldus niet meer enkel zou slaan op de aspecten inzake de kwaliteit van het werk. Ter herinnering, het laatste akkoord dateert van 2007, dus al tien jaar geleden!