VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Belgacom

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Belgacom
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument juni 2014

Zij-instromers in het onderwijs

  • Prioriteiten na 25 mei 2014
  • Interview met Laurent Vrijdaghs, Voorzitter van de Regie der Gebouwen.
  • bpost : CAO 2014-2015

Woord van de algemene voorzitter VSOA

De prioriteiten na 25 mei

Bij het lezen van deze bijdrage, weet u wellicht al meer over de uitslag van de verkiezingen van zondag 25 mei 2014. Beschouwingen en voorspellingen over de uitslag, en de gevolgen ervan, gaan we hier dus niet geven. Maar waarover we het wel willen hebben, is wat er straks op het menu staat van de nieuwe federale en regionale regeringen. Natuurlijk hangt dit samen met de uitslag van die verkiezingen. Desalniettemin willen we de toekomstige onderhandelaars toch even onze inzichten over een aantal sociale bekommernissen meegeven.