VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument februari 2016

Nieuw strategisch plan voor Defensie

  • Rechterlijke Orde : Niet alleen alle macht… ook alle centen voor de magistratuur
  • bpost : Startschot voor het nieuwe sorteercentrum van Brussel X
  • Cel Young : Koen De Backer verkozen tot ondervoorzitter VSOA-Onderwijs

Woord van de algemene voorzitter

Staking en sociale dialoog

Ik verwees in mijn vorig editoriaal naar de heropflakkering van de kritiek op de vakorganisaties, en meer in het bijzonder op het opnieuw in vraag stellen van het stakingsrecht. We stellen vast dat het debat hoofdzakelijk ideologisch gevoerd wordt . Velen voelen zich geroepen hun mening te uiten zonder de werkelijke inhoud en het belang te vatten van de dossiers die ter discussie staan, noch de oorsprong van het stakingsrecht te kennen. Voor hen willen we even in herinnering brengen dat pas sinds 1921 staken niet langer strafbaar is en beschouwd wordt als een vrijheid.