VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategorieën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument mei 2017

Een taks op de robot ?

  • Waarom lid worden van een vakbond?
  • Bedankt Anneliese
  • Het is nu welletjes geweest !
  • Moeilijke onderhandelingen

Woord van de algemene voorzitter VSOA

Om de Sociale Zekerheid te vrijwaren zullen de robotten moeten belast worden ?

De lente is terug, met misschien wat meer optimisme. De lente is daar, en de regering heeft uiteindelijk haar budgettaire controle afgewerkt. Een beetje optimisme? In de rubriek “uitgaven” zit een inspanning voor Politie en Justitie van 15 miljoen euro voor elk. Nog steeds in die rubriek staat een andere uitgave van 15 miljoen gepland, om het intersectoraal akkoord 2017-2018 te verwezenlijken. We moeten nochtans ons enthousiasme intomen: op de budgettaire post die naar die 15 miljoen verwijst, staat Comité A (dus intersectoraal), waardoor de non-profit sector eveneens hierbij betrokken wordt.