VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Belgacom

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Belgacom
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument juni 2015

WOORDBREUK

  • Burundi : waar een vakbond 1 mei moet boycotten
  • Defensie : Problematiek van het rijbewijs
  • Spoor : Het Vierde Spoorwegpakket komt er aan!

Woord van de algemene voorzitter

De liberale woordbreuk

In de statuten van onze organisatie staat uitdrukkelijk vermeld dat het VSOA handelt op basis van sociale liberale grondslagen. Het VSOA oefent zijn syndicale activiteit uit in volle filosofische en politieke onafhankelijkheid. Het waakt over de eerbiediging van de essentiële principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid, om op sociaal vlak bij te dragen tot de rechtvaardigheid, de vrede en de vooruitgang. Met deze principes trokken we naar de hoofdkwartieren van de politieke partijen Open Vld en MR, de regeringspartijen waarvan we zouden kunnen verwachten dat zij het dichtst aanleunen bij onze principes, verwoord in onze statuten.