VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument oktober 2016

De brandweerhervorming

  • Bpost : Toelage zesde werkdag terugroeping in dienst
  • Proximus schenkt aandacht  aan energiebesparing
  • Terroristische dreiging: Eerste engagementen zijn genomen

Woord van de algemene voorzitter

Dossier penibiliteit : in de schaduw van massale ontslagen

September werd gekendmerkt door sociale catastrofes: de beslissing om de fabriek van Caterpillar te sluiten en, drie dagen later, de aankondiging dat minstens 600 mensen zullen ontslagen worden door de groep AXA en de sluiting van de koffieproducent Douwe Egberts in Grimbergen waar 274 mensen op straat staan. Die beslissingen, die enkel worden ingegeven door de wil om de aandeelhouders aanzienlijke dividenden te garanderen, worden genomen zonder enig gevoel voor de opgelopen schade bij de werknemers en hun gezinnen. Met bijkomend een totaal gebrek aan respect voor die mensen.