VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument november 2016

Eindelijk ! VSOA-Spoor in alle organen van de NMBS

  • Nieuwe cao bij bpost. tal van voordelen voor het personeel
  • VSOA en Cultuur : Het operahuis de Koninklijke Muntschouwburg
  • Dossier “Agenten van Politie”. Overwinning voor het VSOA

Woord van de algemene voorzitter

Een jaar van bezorgdheid en woede

We zijn intussen december en er werd niets gedaan om het personeel van de openbare diensten gerust te stellen. Integendeel. Er is nog steeds grote bezorgdheid. En ze groeit nog elke dag. Het jaar 2016 zal de stempel dragen van de frontale aanvallen op alle sectoren van de openbare diensten. Onder het voorwendsel van modernisering, lees budgettaire besparingen, zullen de federale openbare diensten “restyling” ondergaan. Met andere woorden, er zullen fusies plaatsgrijpen, verplaatsingen van personeel, afschaffingen van diensten en de oprichting van andere «zaken» die de opdrachten van bepaalde diensten overnemen. Maar met een nieuwe naam zodat de federale minister van Openbaar Ambt zijn stempel kan drukken in de federale regering.