VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategorieën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument april 2018

Leerkracht mooiste beroep ter wereld, maar ...

  • Nieuwe CAO 2018 bij bpost
  • Herziening van het Sociaal Charter
  • VSOA Spoor op audiëntie in de Kamer
  • Experience @ Work

Woord van de algemene voorzitter

FAVV of de gevolgen van onderfinanciering

Met mijn editorialen trek ik regelmatig aan de alarmbel om de aandacht te vestigen op de gevolgen van de onderfinanciering van de openbare diensten. Zo heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zijn totaal budget met 11% zien verminderen tussen 2011 en 2016.
Sinds 2014 is alleen maar de dotatie vanuit de regering voor dat organisme met 18% teruggelopen. Daaraan moet volgende maatregel toegevoegd worden, die immers voor alle federale openbare diensten geldt: de verplichting om een lineaire besparing van 2% uit te voeren op de personeelskosten, evenals op de functionerings- en investeringskosten. Conclusie: er was een vermindering van de controles met 8,5% over de periode tussen 2014 en 2016.