VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument januari 2017

Nieuw jaar, nieuwe look, nieuw logo : de revival van het VSOA

  • Eurocop : Europa als een vrije, veilige en rechtvaardige ruimte
  • Finances : nieuwe vereenvoudigde tuchtregeling van kracht.
  • Het nieuwe werken: stress oplossend of juist stressvol?

Woord van de algemene voorzitter

Een jaar van strijd

2017 zal het jaar zijn waarin het pensioendossier zal afgewerkt worden. Tegen het einde van dit jaar zal het Federaal Parlement zich immers moeten uitspreken over de wetgevende wijzigingen inzake zware beroepen, harmonisering van de voorkeurstantièmes en afschaffing van de bijzondere stelsels binnen het Openbaar Ambt. Met andere woorden, de sectoren zullen zich moeten uitspreken en voorstellen naar voor brengen, het NCP zal adviezen moeten uitbrengen en de Onderhandelingscomités (Comité A, Comité Overheidsbedrijven, Militair Comité) zullen zich moeten buigen over die dossiers die een impact zullen hebben op talrijke sectoren. Het wordt geen rustig jaar, integendeel.