VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Belgacom

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Belgacom
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument september 2014

UZ Gent : De maat is vol !

  • Betoging voor het behoud van de bedeling van de kranten.
  • Nieuwe look voor burelen van de groep Spoor.
  • UZ Gent : loon naar werken ... daar gaan wij voor !

Woord van de algemene voorzitter VSOA

Meer snoeien om te bloeden

De regionale en federale verkiezingen zijn al enkele maanden achter de rug. Het opwaaiende stof na de eerste onderhandelingen voor de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen is al gaan liggen, en meteen kan de sociale weerslag van de nieuwe regeerakkoorden opgemeten worden. Het meer “snoeien om te groeien” dreigt uit te monden in een “meer snoeien om te bloeden”… Wat er aan Vlaamse kant op ons af komt, voorspelt niet veel goeds. De Vlaamse regering met N-VA, CD&V en de Vlaamse liberalen, zal nog forser besparen in de openbare sector dan werd vermoed.