VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategorieën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Samen energie winnen?

Met de campagne Save@work bespaarden 21 Belgische energieteams en bijna 2.000 werknemers samen energie in de kantoren van het overheidsgebouw waar ze werken. Met campagnemateriaal, activiteiten en energietips zetten de energieteams een jaar lang in op gedragsverandering van zichzelf en hun collega’s.

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument juni 2017

Sociale verkiezingen 2018

  • Deense Post blijft in woelige wateren   
  • Een eco…logische overwinning
  • Een kind zonder (t)huis
  • Informaticatijdperk bij Proximus

Woord van de algemene voorzitter

“Jacht op ambtenaren” gaat door

Na de tussenkomst van de minister van Openbaar Ambt besliste de federale regering dat de ambtenaren niet langer hun niet opgenomen ziektedagen zullen kunnen opsparen. Volgens minister Vandeput dienen die toch maar om eerder met pensioen te kunnen vertrekken. En als kers op de taart zal de automatische pensionering wegens ongeschiktheid vervangen worden door een systeem van arbeidsongeschiktheid.