VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Belgen vinden vakbonden belangrijk

Argument juni 2016

  • Spoor : Protocol van Sociaal Akkoord 2016/2018 uiteindelijk gesloten
  • VSOA Post kreeg een vakbondsdelegatie van de Deense Post op werkbezoek
  • Defensie, geen stakingsbreker voor de regering

Woord van de algemene voorzitter

Een minimum aan billijkheid en coherentie aub!

Politici zijn vaak verbaasd over de hevige kritiek die ze krijgen. Maar zonder zomaar in populisme te vervallen, er zijn beslissingen die op zijn minst jammerlijk zijn en die terecht aanleiding geven tot kritiek, zelfs bij de meest gematigden. Zo behoort de weigering van de politici om de pensioenleeftijd van de federale parlementsleden in overeenstemming te brengen met deze van de werknemers tot het soort van beslissingen dat de opinie schokt en schade toebrengt aan de democratie. Waarom kunnen parlementsleden nu hun pensioen opnemen vanaf 55 jaar en op 62 jaar in 2030? Op een ogenblik dat de werknemers in de openbare en in de privésector verplicht worden op post te blijven tot hun 67ste (45 jaar loopbaan), terwijl voor parlementsleden de loopbaan die recht geeft op een volledig pensioen 20 jaar bedraagt.