VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategorieën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument januari 2018

Met volle kracht vooruit !

  • Bezoek aan het Federaal Parlement
  • Advies en sociaal verslag
  • Proximus : evaluatiegesprek
  • Fikse problemen bij de brandweer

Woord van de algemene voorzitter

Onze werven voor 2018

Onze druk bijgewoonde Algemene Vergadering is een succes geworden. We hebben als vrienden het 45-jarig bestaan van het VSOA gevierd. We hebben het debat over de contractualisering van het openbaar ambt aangedurfd. We hebben de statuten van onze organisatie gemoderniseerd en onze werking aan een zelfonderzoek onderworpen. Ik dank nogmaals iedereen die in 2017 heeft bijgedragen tot het succes van het VSOA. Zonder uw steun en vertrouwen is dat immers niet mogelijk. Het VSOA is dus klaar voor 2018. En dat zal nodig zijn, want op verschillende vlakken zal er fors weerwerk moeten geboden worden. We zullen dat wel in dialoog doen, we willen geen onproductieve acties, we geven voorrang aan het overleg.