VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument november 2015

VSOA Onderwijs heeft nieuwe voorzitter en ondervoorzitter

  • Behang verborg gedurende jaren uitzonderlijke strips
  • Het Trans-Atlantisch, Vrijhandels- en Investeringsverdrag
  • Succesvolle vergadering en debat met Minister Galant

Woord van de algemene voorzitter

Veeg eerst voor eigen deur!

Het blijft een constante: het openbaar ambt, ons sociaal model ontmantelen. Dit alles met het “heilige” regeerakkoord als leidraad. Na het openlijk beschuldigen van de politiemensen dat ze profiteren van gratis medische zorg, heeft de federale regering nu het plan opgevat om de strijd aan te binden met de vakbonden. Die beschouwen ze als een bende onverantwoordelijken en spelbrekers.

Laten we niet uit het oog verliezen dat in landen waar de vakbonden geen stem meer hebben, er ook geen democratie meer is.

Het is nuttig er even aan te herinneren dat het VSOA een vakbondsorganisatie is die de sociale dialoog verdedigt. Wij nemen altijd onze verantwoordelijkheid en stellen alles in het werk om stakingen te vermijden.