VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategoriën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Belgacom

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Belgacom
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument oktober 2015

Betoging Brussel

  • Agressieve postmarkt dwingt bpost en personeel tot veranderingen
  • VSOA Spoor ijvert voor meer veiligheid binnen de stations en treinen
  • Bewapening agenten van Politie : 91% wil een wapen dragen

Woord van de algemene voorzitter

Overleg vereist een echte dialoog

In reactie op mijn vorig editoriaal werd ik meermaals aangesproken over de hervorming van de pensioenen en meer bijzonder over de bepaling van de zware beroepen. Ik wil er nogmaals de nadruk op leggen dat het VSOA de specificiteit van het pensioenstelsel van het Openbaar Ambt en de vrijwaring van de pensioenrechten van de ambtenaren zal verdedigen. De rol van het Nationaal Pensioencomité bestaat niet in het eenvoudig aanleggen van een lijst van de zogenaamde « zware » beroepen, een soort onveranderlijke catalogus, maar in het bepalen van de criteria die toelaten om de hinderlijke functies te identificeren en het neerleggen van een advies over alle aspecten van het dossier « pensioenen ».