VSOA in het kort ?

Wij zijn actief binnen alle segmenten van de openbare sector en verdedigen er de belangen van alle personeelscategorieën, zowel statutairen als contractuelen.

Wij beoefenen onze syndicale activiteiten uit in volledige filosofische en politieke onafhankelijkheid.

De eerbiediging van de principes van vrijheid, solidariteit en verdraagzaamheid zijn van essentieel belang.

Defensie

VRIJ EN VASTBERADEN

De vakbond voor defensiepersoneel

FGGA

WE ZIJN ER VOOR U

Federale, Gemeenschaps- en Gewestadministraties 'FGGA'

Spoor

De vakbond voor het spoorpersoneel

Politie

Een garantie op een geslaagde politiecarrière

De vakbond voor politiepersoneel

bpost

“Wij zijn alom beschikbaar”

Proximus

Ter beschikking van haar leden !

Onderwijs

Het Onderwijs? Onze specialiteit!

Rechterlijke Orde

Verdraagzaam en pluralistisch

LRB

Lokale en Regionale Besturen

DEFENSIE
FGGA
SPOOR
Politie
bpost
Proximus
onderwijs
VSOA-RO
LRB
Financiën

Bijkomende voordelen

Wij hebben er alle belang bij dat onze leden tevreden zijn. Daarom stellen wij U, naast onze klassieke syndicale activiteiten en de collectieve en individuele verdediging van uw beroepsbelangen, sedert vele jaren in de mogelijkheid om te genieten van een aantal exclusieve voordelen die financieel interessant zijn. Deze voordelen zijn uitsluitend voorbehouden voor onze leden en u vindt ze terug op deze website. Bekijk ze aandachtig en maak gerust uw keuze.

Argument februari 2017

2017 : jaar van de pensioenen

  • Bpost heeft alles op alles gezet om haar aandeel in de pakjesmarkt te versterken! Maar heeft ze niet het belangrijkste element vergeten?
  • Phlippe Delhalle werd verkozen tot nieuwe Voorzitter VSOA-Spoor.
  • VSOA-Politie is een bevoorrechte partner van EuroCOP.

Woord van de algemene voorzitter

Een lichtje aan het einde van de tunnel ?

Op 31 januari jongstleden heeft het nationaal comité van de ACLVB, waaraan het VSOA heeft deelgenomen en zijn steun heeft gegeven, de tekst van het interprofessioneel akkoord (IPA) 2017-2018 goedgekeurd. De twee andere vakorganisaties, evenals de werkgeversorganisaties, hebben eveneens hun akkoord gegeven op die overeenkomst. Al heeft dat IPA geen rechtstreekse betrekking op het Openbaar Ambt, bepaalde maatregelen zullen omgezet worden in regelgevende teksten en aldus uiteindelijk een impact hebben op sommige categorieën van het personeel in de openbare diensten.