Onderhandelingen pensioenen : VSOA niet akkoord met afschaffing diplomabonificatie!

30.01.2015

Het regeerakkoord voorziet in overleg met de sociale partners van de publieke sector over een aantal aspecten van het ambtenarenpensioen. Een onderdeel gaat over de geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie tussen 2016 en 2030 wat betreft de toegang tot het (vervroegd) pensioen. Met andere woorden, iedereen moet langer aan de slag wegens kortere loopbanen.

Kortom een pure besparingsmaatregel en een schending van verworven rechten.

Ondanks de tegemoetkoming van de Regering op enkele voorstellen en opmerkingen van het VSOA, heeft het VSOA zich niet akkoord verklaard met de afschaffing van de diplomabonificatie tijdens het Comité A (*) van 30 januari 2015.

De diplomabonificatie houdt in dat ambtenaren die een Bachelor- of Masterdiploma nodig hebben om te worden benoemd in een ambt van niveau B of A, deze studiejaren meegeteld krijgen voor zowel de toegang tot het (vervroegd) pensioen als voor de berekening van het pensioen. De afschaffing van de diplomabonificatie betreft (voorlopig) enkel de toegang tot het vervroegd pensioen.

(*) Comité A is het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten. Dit comité is bevoegd voor materies die alle ambtenaren (lokaal, provinciaal, deelstatelijk en federaal niveau) aanbelangen.