VSOA-Defensie deelt bekommernis van politievakbonden: loon moet evolueren.

28.07.2016

Het VSOA-Defensie deelt de bekommernis van de politievakbonden: het loon moet evolueren. De gepubliceerde cijfers vergen evenwel een nuancering. De vergelijkende weddeschalen van een aantal jobs in de overheidsdiensten, gepubliceerd in de pers op 27 juli 2016, moeten echter genuanceerd of zelfs gecorrigeerd worden. 

De tabel geeft een weddevergelijking van het basiskader weer, met 47.051 euro als maximaal bruto jaarloon voor Defensie ten opzichte van 44.150 euro voor Politie. Deze vergelijking gaat niet op gezien Defensie niet beschikt over een basiskader, wel een kader van vrijwilligers, onderofficieren en officieren.
Het gepubliceerde bedrag, is de geïndexeerde jaarwedde van een adjudant-majoor (47.068,81euro) met een maximum aan dienstjaren. Een adjudant-majoor behoort echter niet tot wat men kan verstaan onder “basiskader”. De vergelijking is dus onrealistisch. 
Meer realistisch is de vergelijking met een adjudant binnen Defensie waarvan de maximale jaarwedde 40.572,03 euro bedraagt. Deze graad is vergelijkbaar met een inspecteur van de Politie.

De laatste loonsverhoging voor het militair personeel dateert van 2003.
Militairen hebben een specifiek beroep door de beschikbaarheid, risico’s, uithuizigheid….
Het is bijgevolg onmogelijk om hun verloning te vergelijken met die van andere ambtenaren.

VSOA-Defensie eist dan ook een erkenning voor de geleverde prestaties van alle personeelsleden, waarop ze meer dan ooit recht hebben!

Sinds ruim 18 maanden leveren militairen steun aan de Politie bij de bewaking van belangrijke plaatsen naar aanleiding van de terreurdreiging. Deze steun is 7 op 7, 24hr op 24hr gedurende vijf weken zonder de mogelijkheid om huiswaarts te keren.

Hoog tijd dat het kabinet Vandeput de nodige aandacht besteedt aan de erkenning van de specificiteit van het militair beroep.

Edwin Lauwereins
Voorzitter VSOA-Defensie