Werknemers verdienen respect!

respect
28.01.2019

De voorbije jaren waren er niets dan hoeraberichten over de economie, grote jobcreatie en een tekort aan arbeidskrachten. Tegelijk zijn de werkgeversbijdragen verminderd, mogen de werkgevers de indexsprong (jaarlijks) in eigen zak houden en is de vennootschapsbelasting verlaagd voor alle ondernemingen. Maar dat vertaalt zich niet in hogere lonen en al zeker niet in hogere minimumlonen. De nieuwe loonwet van 2016 leidt, met zijn sjoemelsoftware, tot een maximale loonmarge van amper 0,8% voor de komende 2 jaar en maakt zo een interprofessioneel akkoord onmogelijk.

Het bleek onmogelijk om met de werkgeversorganisatie hier dieper op in te gaan. Dus hebben de instanties van het ACV, het ABVV en het ACLVB beslist om te protesteren. Er komt een nationale staking in zo veel mogelijk bedrijven op woensdag 13 februari.

De drie vakbonden willen naast antwoorden en oplossingen op korte termijn, ook onderhandelingen over een rechtvaardige transitie naar een gezondere en duurzame economie met inbegrip van de impact van de digitalisering.

De hakbijl in de openbare diensten

De personeelsleden van de overheid zijn de steunpilaren van het algemeen belang, van de rechtsstaat. Nochtans staat vandaag alles op de helling. Het statuut Camu, de moeder der statuten van België, geboren in 1937, dreigt met deze regering, hoewel in lopende zaken, te worden afgeschaft.

VSOA verzet zich hard tegen het slechte voornemen van deze regering om de vaste benoeming af te schaffen: als we niet opletten wordt voortaan enkel nog contractueel aangeworven. Dat daarmee de grondwet wordt geschonden, lijkt van geen tel. 

Het laatste intersectoraal akkoord dateert van 12 jaar geleden. Er is totaal geen bereidwilligheid een akkoord te sluiten voor het personeel in de openbare diensten. En onze weddeverhogingen worden in de meeste sectoren beperkt tot de index, voor zover die niet wordt geschrapt waardoor onze koopkracht nog sterker daalt.

Het VSOA steunt het initiatief van de actiedag op 13 februari : alle werknemers verdienen respect!

 

Voor meer informatie over de praktische modaliteiten van de eigen sector, verwijzen we naar de verschillende sectoren van het VSOA