Argument januari 2019

Politici en burgers. Breekpunt?


Interview

In juni werd Bea Foubert aangesteld als nieuwe secretaris-generaal van het VSOA. Na 21 jaar zwaaide Henk Herman, een monument in de VSOA-structuren, af. Tijd voor een tête-à-tête.

#respectvoordemilitair

Met de campagne #respectvoordemilitair gooit VSOA-Defensie alles in de strijd om de veelvuldige aanvallen op het militair statuut af te weren.

Open brief van de Groep LRB

De groep LRB vond het noodzakelijk een open brief te schrijven aan de premier, de ministers-presidenten, de ministers en volksvertegenwoordigers.

Voorstellen voor een nieuwe CAO bij bpost

Op 25 oktober 2018 dienden de vakbonden bij bpost gezamenlijk een nationale stakingsaanzegging in. Begin november resulteerde dit in georganiseerde vakbondsacties.

Vacature stafmedewerker secretariaat-generaal VSOA