"Een pluim voor onze ambtenaren"

In dit nummer:

Interview met Staatssecretaris Sara Schlitz
Gesprek met de Staatssecretaris voor gendergelijkheid, gelijke kansen en diversiteit.

Overheidspersoneel in de kijker
VSOA sluit zich aan bij de eisen van EPSU in het kader van de internationale dag openbare diensten.

VSOA-Young
Het team van VSOA-Young, de jongerenwerking van het VSOA, is op zoek naar collega's.

VSOA groeit in 'Les Marronniers'
Een blik op de vakbondswerking in één van de grootste psychiatrische ziekenhuizen van het land.

Een nieuwe CAO voor het personeel bij bpost
Rekening houdend met het huidig economisch klimaat is VSOA-Post ervan overtuigd dat er een goed akkoord is ondertekend

En meer...