Argument maart 2019

Digitalisering. Gevaar of uitdaging ?

 

Syndicale premie 2019

Elk  jaar bezorgt de werkgever alle statutaire en contractuele personeelsleden van de openbare diensten een ‘aanvraag van de syndicale premie’ in het eerste kwartaal van het jaar.

De burger betaalt altijd de rekening

De slimme kilometerheffing. Het zoveelste politieke verdict om verder onze zakken leeg te halen! De realiteit is dat de Vlaamse regering vindt dat we meer moeten betalen om te mogen gaan werken.

2018, het jaar van de non-realisaties

Op onderhandelingsvlak was 2018 het jaar van de belangrijke non-realisaties en in een zekere zin ook het jaar van de stilstand.

Job in de kijker: cipier    

Uit respect voor de vrouwen en mannen die zich dagelijks inzetten in deze job, en om een duidelijk beeld te geven over de ware toedracht van deze functie, is het ons een genoegen deze job eens in de kijker te plaatsen. 

Onderwijsassistenten

Met het pleidooi van Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor onderwijsassistenten wordt opnieuw het imago én de waardigheid van het lerarenberoep te kijk gezet.