November 2020 : Tijd voor solidariteit!

In dit nummer:


François Fernandez-Corrales herkozen als VSOA-voorzitter
Voorzitter François Fernandez-Corrales werd herkozen als Algemeen Voorzitter van het VSOA met 94% van de stemmen.

Wat heeft het federaal regeerakkoord in petto voor het openbaar ambt?
VSOA ontleedde het regeerakkoord van de Vivaldi-regering in een eerste analyse.

Noodkreet van de ziekenhuizen
Al voor de Herfstvakantie slaakten onze ziekenhuizen een gezamenlijke noodkreet en riepen om een lockdown..

Sociale verkiezingen in de privésector - Stem 1 ACLVB
De werknemers en werkneemsters van de privésector kunnen van 16 tot en met 29 november hun stem uitbrengen voor hun vertegenwoordigers in de overlegorganen..

Geweld tegen politie
VSOA-Politie zet een grootschalige sensibiliseringscampagne op ondersteund door een aantal bekende Vlamingen en Franstaligen uit de cultuur- en sportsector..

En meer...