"Leerkrachtentekort nijpender dan ooit!"

 

In dit nummer:

Verplichte vaccinatie zorgpersoneel?
De sociale partners gaven op 21 oktober, in gezamenlijk front, hun advies. Het VSOA stelt zich genuanceerd op in dit dossier.

Interview VSOA-RTBF
Argument sprak met Serge Dzwonek, onze vakbondsman bij de Franstalige overheidsomroep.

Privatisering zorg in Vlaanderen
Regio LRB Vlaanderen in actie tegen de plannen om de openbare zorgsector te privatiseren/commercialiseren.

Nieuwe variabele uurregeling FINFLEX
Bij de FOD Financiën trad een nieuwe variabele uurregeling in voege, die vele vragen en moeilijkheden met zich meebracht. 

Gezocht: leraar (m/v/x)
De onderwijssector verkeert in een zeer grote nood en wordt geconfronteerd met een almaar groter wordend lerarentekort dat én acuut én dramatisch is.

En meer...