Onze koopkracht, onze toekomst!

In dit nummer

Resultaat begrotingsconclaaf voor de federale ambtenaren
Eind juni ondertekenden de vakorganisaties en minister De Sutter een voorakkoord voor het federaal openbaar ambt maar intussen pleegde de regering woordbreuk.

Overvolle gevangenissen en te weinig personeel
Interview met Eddy De Smedt, Daan Vermeeren en Stijn Van Den Abeele van de sector EPI/gevangenissen van het VSOA.

Gemeenschappelijk front bij het spoor mobiliseert
De besparingen op het aantal personeelsleden en het gebrek aan waardering voor hun werk gedurende decennia hebben als resultaat dat de werklast ondraagbaar is geworden. Dat is slechts één van de redenen van de mobilisatie bij het spoor.

Is deze regering nog betrouwbaar te noemen?
Tijdens het begrotingsakkoord van 11 oktober 2022 besliste de regering het protocolakkoord voor politiepersoneel niet uit te voeren zoals dit werd onderhandeld. Woordbreuk dus!

Inclusie in het onderwijs
Een blik op decreet leersteun, dat - volgens de huidige planning - op 1 september 2023 van start zal gaan, moet de tekortkomingen van het M-decreet remediëren.

 

en nog meer nieuws uit onze sectoren