Argument oktober 2018

Ziek zijn is geen keuze

 

Openbaar ambt onder vuur!

De nieuwe 'Code van het federaal openbaar ambt' (CODEX) zorgt niet voor vernieuwing van het statuut, maar voor afbraak!

Waarom voeren we actie?

VSOA waakt over uw belangen en legt de lat hoog bij de onderhandelingen. Maar het is een zware en moeilijke strijd !

Leden in de kijker

Frederik van Lierde: militair en topsporter.

Wervingsbeleid bij bpost

Medewerkers krijgen geen vast contract of ze worden ontslagen, terwijl bpost anderzijds voortdurend op zoek is naar personeel.

Vorming Diversiteit

De jaarlijkse vormingsdag rond diversiteit had dit jaar als thema 'vluchtelingen'. Het programma was zwaar; niet omwille van het aantal sprekers, wel omwille van de inhoud.