September 2020 : Een zomer als geen andere !

In dit nummer:

Interview met algemeen voorzitter VSOA
Een gesprek met François Fernandez-Corrales die terugblikt op de
afgelopen zes jaar, in het bijzonder op de coronacrisis, maar die ook naar
de toekomst kijkt.

Aanvullend pensioen
De toekenning van een aanvullend pensioen voor contractuele federale
ambtenaren komt in een laatste fase.

Historisch akkoord voor federale zorgsectoren
Het akkoord zal in september aan het federaal parlement voorgelegd
worden. Daarna hervatten de definitieve onderhandelingen.

Telewerk en kostenvergoeding 
Door de coronacrisis werken veel personeelsleden van de FOD Financiën
niet langer op kantoor maar van thuis uit.

Groen licht voor gele start in het onderwijs
De veiligheid van het onderwijspersoneel blijft de nodige prioriteit
verdienen.

En meer...