50 jaar VSOA-SLFP

Pensioenhervorming
Hoever staat het met de plannen voorgesteld door minister Lalieux en wat met de openbare diensten?

50 jaar VSOA-SLFP
Reportage naar aanleiding van het Congres te Brussel in het teken van 50 jaar VSOA, drie werven en integriteit.

Actiedag bpost-personeel
Terugblik op de actiedag van juni voor het kabinet van minister van Overheidsbedrijven De Sutter en het gesprek dat erop volgde met de minister.

EU.pol in de kijker
Een kijk op de European Federation of Police Unions, kortweg EU.Pol, opgericht door VSOA-Politie samen met 6 andere vakorganisaties ten voordele van politiemedewerkers in Europa.

Militaire pensioenen
Herhaling van bepaalde uitspraken rond de pensioenen van militairen. De puntjes op de i gezet.

 

En nog meer nieuws uit onze sectoren.