10.000 betogers - Ziek zijn is geen keuze!

Betoging
28.09.2018

Het vakbondsfront mobiliseerde op 28 september 10.000 federale ambtenaren, militairen en leden van de brandweer en politie om de nieuwe ziekteregeling aan te klagen. Een duidelijk signaal aan het adres van ministers Vandeput en Jambon.

Er is een totaal gebrek voor de mensen die in overheidsdiensten, hoven en rechtbanken, bij politie, brandweer en defensie het beste van zichzelf geven.

Met de herhaaldelijke aanvallen en gebroken beloftes, de aanhoudende besparingsmaatregelen, de plannen om voorrang te geven aan contractuele aanwerving, de invoering van interim-arbeid… holt  deze regering het ambtenarenstatuut verder uit. De afschaffing van het ziektekapitaal daarbovenop is voor ons meer dan de druppel die de emmer doet overlopen. Met deze maatregel treft men in de eerste plaats de langdurig zieken. Niemand wenst een hartziekte, niemand wenst kanker, niemand wenst een depressie… Want ziek zijn, is geen keuze!

De federale ambtenaren zijn ongerust over hun job. Zullen ze onder politieke druk komen te staan? Zullen ze uitgeknepen worden als citroenen en vervolgens ontslagen voor ze te veel gaan kosten? Het Kabinet Vandeput reageert niet wanneer de vakbonden informatie en uitleg vragen. We vrezen dat er straks niets meer overblijft van het federaal openbaar ambt en we krijgen geen enkel geruststellend signaal.

Ambtenaren hebben recht op fatsoenlijke arbeidsomstandigheden die duidelijk in het statuut vastgelegd zijn. Openbare dienstverlening moet niet gezien worden als een kostenpost voor de samenleving, maar als een onmisbaar instrument in een democratische samenleving ten dienste van alle burgers.

Ook brandweermannen, politieagenten en militairen die elke dag hun leven op het spel zetten, maken zich grote zorgen over hun toekomst.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist dat ministers Vandeput en Jambon respect tonen.
Afwachten wat de ontmoetingen met de ministers de komende weken teweegbrengen.

10.000 maal dank!

Fotoreportage