8 maart - internationale vrouwendag

internationale vrouwendag
08.03.2019

Aan alle dames een fijne vrouwendag gewenst!


Gelijke kansen? Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is helaas nog geen werkelijkheid. In vergelijking met mannen krijgen vrouwen minder promotie- en opleidingskansen, en rust de zorg voor familie nog grotendeels op hun schouders. Ook op het vlak van pensioenen blijft ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaan.


Er is nog werk aan de winkel. 


VSOA kiest resoluut voor sociale dialoog om de arbeidsomstandigheden van de vrouw op de werkplek te verbeteren. We nemen daarom niet deel aan de 'vrouwenstaking'.

#internationalwomensday

#publicservicesforequality