8 maart - internationale vrouwendag

gelijke kansen
08.03.2020

Aan alle dames een fijne vrouwendag gewenst!


Gelijke kansen? Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is helaas nog geen werkelijkheid. In vergelijking met mannen krijgen vrouwen minder promotie- en opleidingskansen, en rust de zorg voor familie nog grotendeels op hun schouders. Ook op het vlak van pensioenen blijft ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaan. De loonkloof in de privésector tussen vrouwen en mannen bedroeg in 2017 meer dan 20%. 


Er is nog werk aan de winkel. 


VSOA kiest resoluut voor sociale dialoog om de arbeidsomstandigheden van de vrouw op de werkplek te verbeteren. We nemen daarom niet deel aan de 'vrouwenstaking', wel aan de mars op 8 maart in Brussel samen met de ACLVB.

#internationalwomensday

#publicservicesforequality