Aanpassing pensioenregeling militairen onaanvaardbaar

18.10.2016

Op 17 oktober 2016 heeft minister Steven Vandeput de vier vakorganisaties geïnformeerd n.a.v. de principebeslissingen inzake de toekomst van de militaire pensioenen die het afgelopen weekend door de regering werden aangekondigd in het kader van de begrotingsopmaak 2017. De voorstellen bevatten onder meer de verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 2018, afschaffing van de bijzondere pensioenberekening (tantièmes) vanaf januari 2019 en de introductie van loopbaanvoorwaarden (lees: minimum aantal jaren dienst) alvorens men met pensioen mag vertrekken.

De verhoging van de pensioenleeftijd zou progressief worden ingevoerd volgens de onderstaande tabel :

tab

Op basis van bovenstaande tabel kan men vaststellen dat militairen die bv. vandaag op 7 jaar of minder van hun pensioen staan, hun nog te presteren diensttijd zien verdubbelen. Ook voor jonge militairen biedt dit geen enkel perspectief meer op een realistische en attractieve loopbaan gekoppeld aan de aard van het militaire beroep.

De regering toont hiermee aan dat zij niet het minste respect betuigt voor de inzet en loyaliteit van onze militairen die zich dag in dag uit inzetten voor de veiligheid van onze samenleving. Bovendien druisen deze maatregelen in op de ambities van het regeerakkoord en de Strategische visie van Defensie: een verjonging van het leger en een aantrekkelijke militaire loopbaan.

Als vertegenwoordigers van het militair personeel vinden we deze regeringsbeslissingen onaanvaardbaar. We verwachten dat zowel de regering als de minister van Defensie de nodige maatregelen neemt, die een haalbaar pensioenregime voor de militairen voorziet. Als vakorganisaties zullen we er alles aan doen om deze maatregelen terug te schroeven opdat de specificiteit van het militair beroep erkend blijft.

De komende dagen en weken zullen we gerichte syndicale acties voorzien.

Gemeenschappelijk standpunt militaire vakbonden