7 april = Wereldgezondheidsdag

wereldgezondheidsdag
07.04.2021

7 april = Wereldgezondheidsdag, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO - World Health Organisation), de oprichtingsdatum van de WHO.

2021 is uitgeroepen tot het jaar van de gezondheidswerkers. De strijd tegen het coronavirus staat centraal.

De European Federation of Public Service Unions (EPSU), de Europese federatie van de overheidsvakbonden roept de EU en de Europese landen op om:

  • Gezondheid te beschermen als een openbaar goed en particuliere bedrijven te verbieden winst te maken uit de pandemie.
  • Zich in te zetten voor een vaccin voor iedereen. De cruciale eerste stap is de invoering van een "ontheffing" van intellectuele eigendomsrechten op het vaccin om de productie ervan te versnellen en het vaccin toegankelijk te maken voor alle burgers over de hele wereld.
  • Meer te investeren in gezondheidszorg en sociale zorg, te zorgen voor voldoende personeel en verbetering van de veiligheid en de arbeidsomstandigheden, zodat gezondheidswerkers en werknemers in de sociale zorg veilige gezondheids- en sociale zorg voor iedereen kunnen verlenen.

Applaus en herdenking zijn niet genoeg

Al jaren stellen EPSU en haar leden de onderbezetting en de lage lonen in de gezondheidszorg en de sociale zorg aan de kaak, vooral voor zorgwerknemers. De EU en de Europese regeringen moeten de lonen verhogen en de arbeidsomstandigheden verbeteren, ook op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek. Hoewel het gebrek aan persoonlijke beschermende uitrusting (PBM's) wordt aangepakt, is het dringend nodig om de toenemende stress en burn-out onder gezondheidswerkers en werknemers in de sociale zorg het hoofd te bieden. Velen zijn uitgeput en overwegen steeds vaker het beroep op te geven.

Er is dringend nood aan voldoende aanwervingen in de gezondheidssector. In de nasleep van eerdere crises, zoals de financiële crisis van 2008, is er steeds minder en minder personeel. Een personeelstekort, dat bij een pandemie zoals we die vandaag kennen, dramatische gevolgen heeft. Bezuinigingen in de publieke sector en aanhoudende onderinvesteringen zijn daarvan de oorzaak.

Betere arbeidsomstandigheden zijn van cruciaal belang om de sectoren volksgezondheid en sociale zorg de pandemie te laten overleven en een aantrekkelijke sector te laten worden voor de volgende generaties gezondheidswerkers en zorgverleners.

 

#noprofitfromthepandemic

#vaccineforall