7 april  - Wereldgezondheidsdag

world health day
07.04.2020

De Wereldgezondheidsdag is een themadag die op initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO - World Health Organisation) op 7 april, de oprichtingsdatum van de WHO, wordt gehouden. 2020 is uitgeroepen tot Internationaal jaar van de verpleegkundige en vroedvrouw. Het VSOA is van oordeel dat 2020 het jaar van alle zorg- en hulpverleners moet worden. De publieke waardering voor de zorgsector, ontstaan tijdens de coronacrisis, is immens en volkomen terecht.

De inzet en de inspanningen van al het personeel in onze ziekenhuizen en zorgcentra sinds de eerste besmettingen in ons land zijn onmeetbaar ondanks de zeer moeilijke omstandigheden waarin ze moeten werken. 

“De helden van de zorg”. Zo noemen we onze zorgverleners. Dat tonen we met vele spontane initiatieven, handgeklap om 20 uur ’s avonds, een wit laken met een boodschap aan de gevel… .

Er is echter nog een lange weg te gaan om dit virus te overwinnen.

Het is belangrijk dat we met zijn allen de maatregelen van de overheid strikt opvolgen.

Wie zorgt voor de zorgverleners?

De psychologische impact voor ons en vooral voor de zorgverleners, geconfronteerd met de ziekte, en als gevolg daarvan de vele overlijdens, mogen we niet onderschatten. De stress door de werkdruk en de bezorgdheid over de beschermingsmiddelen spelen eveneens mee. De zorgverleners moeten kunnen rekenen op psychologische steun, nu en later.

We rekenen op de beleidmakers om de zorgsector nu en ook in de toekomst als heldhaftig te beschouwen.

Waarom deze themadag van de WHO?

Armoede, het ontbreken van degelijk onderwijs, ondoelmatig gezondheidsbeleid en -zorg, werken veel ziektes en problemen in de hand. De bedoeling van deze themadag is om deze, maar zeker ook andere ziektes die anders in de taboesfeer zouden blijven hangen in bepaalde landen, denk maar aan AIDS, bespreekbaar te maken.

Verpleegkundigen en verloskundigen spelen een belangrijke rol in de gezondheidszorg. Zij zijn het die hun leven wijden aan de zorg voor moeders en kinderen; het geven van levensreddende vaccinaties en gezondheidsadviezen; het verzorgen van ouderen; het in het algemeen voldoen aan de dagelijkse essentiële gezondheidsbehoeften. Zij zijn vaak het eerste en enige zorgpunt in hun gemeenschap. De wereld heeft nog 9 miljoen verpleegsters en vroedvrouwen extra nodig om tegen 2030 een universele gezondheidsdekking te bereiken.

Daarom heeft de World Health Assembly 2020 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Verpleegkundige en de Vroedvrouw.

In dit Internationale Jaar van de Verpleegkundige en Verloskundige zal Wereldgezondheidsdag 2020 een licht werpen op de vitale rol die verpleegkundigen en vroedvrouwen spelen in de wereldwijde gezondheidszorg en oproepen tot een versterking van het verplegend en vroedvrouwelijk personeel.

Een van de belangrijkste evenementen op 7 april is de lancering van het allereerste 'State of the World's Nursing Report 2020'. Het rapport zal een globaal beeld geven van het verplegend personeel en een evidence-based planning ondersteunen om de bijdragen van dit personeel te optimaliseren om de gezondheid en het welzijn voor iedereen te verbeteren. Het rapport zal de agenda bepalen voor het verzamelen van gegevens, beleidsdialoog, onderzoek en belangenbehartiging, en investeringen in de gezondheidswerkers voor de komende generaties. In 2021 zal een soortgelijk rapport over de beroepsbevolking in de verloskunde worden uitgebracht.

Doelstellingen

 • Een golf van publieke waardering voor het werk van verpleegkundigen en vroedvrouwen en de rol die zij spelen in het leveren van gezondheidszorg op gang brengen.
 • Verbetering van het profiel van verpleegkundigen en verloskundigen binnen het gezondheidspersoneel.
 • Katalysatorsteun en investeringen in verpleegkundigen en verloskundigen.

Call to action

Wij allemaal

 • Toon verpleegkundigen en vroedvrouwen uw waardering voor hun werk en bedank ze voor wat ze doen om ons gezond te houden.
   
 • Doe een beroep op lokale leiders om meer te doen om verpleegkundigen en vroedvrouwen te ondersteunen en investeringen te doen die hen in staat stellen om optimaal te werken.

Beleidsmakers

 • Investeer in verpleging en verloskunde onderwijs en werkgelegenheid, zodat universele gezondheidsdekking overal een realiteit wordt.
   
 • Versterk en besteed meer aandacht aan de invloed en het leiderschap van de verpleging en de verloskunde: de gezondheidsdiensten zullen daardoor beter worden.
   
 • Onderneem stappen om het verzamelen van personeelsgegevens te verbeteren, zodat de middelen beter kunnen worden ingezet en veranderingen kunnen worden aangebracht waar ze het hardst nodig zijn.

Meer info over #supportnursesandmidwives op www.who.int