Actiedag 9 november 2022

actie
07.11.2022

“Voor meer koopkracht, lagere energiefacturen en een versterking van de pensioenen”.

Ten opzichte van vorig jaar is het leven meer dan 12 procent duurder geworden en de inflatie blijft stijgen. De voornaamste oorzaak blijven de energieprijzen, maar ook vele levensmiddelen werden de afgelopen maanden een pak duurder. En het ziet er niet naar uit dat daar snel grote verandering in zal komen. Al was er een lichte prijsdaling van gas en elektriciteit, vooral te danken aan het zachte weer in de oktobermaand, achten energiespecialisten de kans dat de prijs snel weer terugzakt naar het vooroorlogse niveau zo goed als onbestaande.
Deze aanhoudend hoge kosten voor levensonderhoud, hoge energieprijzen en de forse inflatie dreigen onze samenleving verder in een diepe, sociale en economische crisis te storten. Ook de actieve, werkende middenklasse wordt hierdoor getroffen en verarmt.

Automatische loonindexering

Uit bepaalde hoeken kwam de vraag naar een indexsprong en zelfs het voorstel om de automatische loonindexering af te schaffen. Het indexmechanisme zorgt er evenwel voor dat de lonen de evolutie van de prijzen en de kosten voor het levensonderhoud volgen, zodat de koopkracht behouden blijft.
Dit mechanisme afschaffen, zou niet alleen een daling van de koopkracht betekenen, het zou ons collectief verarmen. Wie al in armoede leefde, zou daar nog dieper in geduwd worden en ook de werking van de collectieve diensten zou daardoor in het gedrang komen. Aan de automatische loonindexering kan niet geraakt worden. Dit is onbespreekbaar!

Protestacties

Op 21 september 2022 werd er actie gevoerd voor meer koopkracht, lagere energiefacturen, hogere pensioenen en rechtvaardige uitkeringen. Voor een waardig leven voor iedereen!
Maar zowel de werkgeversorganisaties als de politiek zien geen marge voor een opwaardering.

Zowel de ACLVB als het VSOA ondersteunen het breed sociaal protest tegen de koopkracht-crisis maar roepen niet op tot een algemene stakingsdag maar wel tot een actiedag op 9 november.
Een oproep tot een algemene staking is immers het zwaarste stakingswapen dat een syndicale organisatie kan inzetten. Het betekent dat we het land zouden lamleggen. Daar heel wat mensen ook bezorgd zijn over de toekomst van hun job, hun bedrijf en velen zich eenvoudigweg geen dag loonverlies kunnen permitteren, leek oproepen tot een algemene staking ons niet gepast. 

We verwijzen onze leden naar hun sector/beroepsgroep binnen het VSOA voor meer details over de praktische regeling op 9 november.