Afscheid van onze pionier in gendergelijkheid

09.03.2020

Diepbedroefd namen we afscheid van Liliane Kerrinckx. Iedereen noemde haar Lily. Zij overleed onlangs aan een slepende ziekte. Lily stond mee aan de wieg van de werking binnen het VSOA rond gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Lily was actief binnen VSOA-Onderwijs en was de eerste vrouwelijke ondervoorzitter van het VSOA van 1993 tot eind 2008.

lilyZe vertegenwoordigde het VSOA in de raad voor de gelijke kansen M/V sinds 1993. Haar ervaring als leerkracht lichamelijke opvoeding lag mee aan de basis voor het opstellen van de adviezen over “vrouw en sport (adviezen met nummers 17 en 36).
Ze was zeer begaan met het lot van ouderen, mede door haar persoonlijke ervaringen en de tegenslagen waarmee ze werd geconfronteerd, onder meer door het weduwschap.

Ze nam het ook op  voor vrouwen geconfronteerd met isolement, dementie, euthanasie en de digitale kloof (adviezen met nummers 29, 32, 38, 46, 58, 82, 88, 119).

In april 2009 sprak ze namens het VSOA tijdens een hoorzitting in de Senaat over de problematiek van het “glazen plafond” in België en over de manier van aanpak ervan.

Genderdiscriminatie in levensverzekeringen kreeg ook haar volle aandacht en wou ze van de baan (adviezen met nummers 124 en 131).

Kortom, Lily was een pionier in de strijd voor gelijke kansen en lag mee aan de basis van tal van adviezen opgesteld door de raad.

Het was een eer en genoegen om met haar samen te werken. Dit is een groot verlies.

Lily we gaan je missen.

 

Cindy Willem
Communicatieverantwoordelijke
In naam van VSOA-Gender

 

 

Adviezen opgesteld door de raad van de gelijke kansen kan je consulteren op de website van de Raad van de Gelijke Kansen M/V