Bpost-Post NL, volgende episode!

02.11.2016

Het standpunt van VSOA-Post ten opzichte van een eventueel samengaan tussen bpost en post NL is niet gewijzigd. Bpost heeft voor de uitreiking van de pakjes op zondag, bij uitbreiding ook op zaterdag en links en rechts ook al op gewone werkdagen, beroep gedaan op zelfstandigen voor de uitreiking van de pakjes. Het personeel was echter geen vragende partij om op zondag uitreiking te gaan verzekeren, waardoor VSOA-Post die uitreiking op zondag met zelfstandigen gedoogden. Maar intussen is er een permanent tekort aan personeel, de turn over is enorm, en dit vooral door een te hoge werkdruk.

Velen werken 6 dagen op 7 en houden dat tempo niet meer vol. Daardoor heeft bpost de kans gezien om ook op zaterdag zelfstandigen te kunnen inzetten, zogenaamd om de gewone uitreiker te ontlasten, maar is het geen bewuste strategie, om zo de loontrekkende stilaan te vervangen door zelfstandigen? Hetzelfde gebeurt nu ook in probleemkantoren waar ook in de week gebrek aan personeel wordt vastgesteld.

Tegelijk worden nieuwe projecten gelanceerd met contracten vergelijkbaar met wat ze in Engeland “zero hour” contracten noemen of type UBER. Bringer is een project dat in die richting gaat!

Redenen genoeg om ons ongerust te maken, intussen zijn noch de Europese leiders noch onze Nationale excellenties begaan met de gewone burger en blijft de negatieve spiraal doorgaan, zowel op vlak van de werkomstandigheden als op het sociale vlak.

Arm Europa !

Lees ook het bericht van 7 juni 2016