Brugdagen 2019

brug
25.03.2019

De omzendbrief nr. 672 die de brugdagen 2019 voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt vastlegt, verscheen intussen in het staatsblad. Deze kreeg eerder al de goedkeuring door de ministerraad.

De twee brugdagen vallen in 2019 op:

  • vrijdag 31 mei
  • vrijdag 16 augustus.

De personeelsleden die volgens hun arbeidsstelsel niet werken op vrijdag (4/5, loopbaanonderbreking, ...) kunnen deze dienstvrijstelling niet opnemen op een ander tijdstip tijdens het jaar.

De personeelsleden die op één van deze dagen wel aan het werk moeten zijn, kunnen die dag op een ander moment opnemen, onder dezelfde voorwaarden als het jaarlijks vakantieverlof.