Corona-ouderschapsverlof. Wat met de ambtenaren?

ouderschapsverlof
14.05.2020

Wat is het corona-ouderschapsverlof?

Het corona-ouderschapsverlof is een extra thematisch verlof, bedoeld om werknemers met jonge kinderen de mogelijkheid te geven om de opvang van deze kinderen, die nog niet of slechts gedeeltelijk naar school kunnen gaan, zelf te kunnen voorzien.

Wie kan corona-ouderschapsverlof opnemen?

Het staat open voor werknemers en federale ambtenaren met minstens 1 kind jonger dan 12 jaar (21 jaar voor een gehandicapt kind). Er is geen leeftijdsgrens indien een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders indien hij geniet van een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen. De regeling geldt voor alle ouders, ook adoptie-  en pleegouders.

De anciënniteitsvoorwaarde om van dit corona-ouderschapsverlof te kunnen genieten, is veel soepeler gemaakt: je kan er gebruik van maken van zodra je 1 maand verbonden bent door een arbeidsovereenkomst. Het verlof is voor statutairen, contractuelen en stagiairs.

Dit corona-ouderschapsverlof is van toepassing op de federale ambtenaren. De Vlaamse overheid, het onderwijs en de spoorwegen voeren dit verlof alvast ook in. Voor de ambtenaren van de Gewesten en de Gemeenschappen, lokale besturen… ligt de beslissing bij de bevoegde overheid of ze dit corona-ouderschapsverlof al dan niet wil invoeren, en moet ze desgevallend overleg daarover opstarten.

Welke zijn de voordelen?

 • het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het gaat dus om een bijkomend verlof;
 • de (bruto)uitkeringen zijn 25% hoger dan die van het gewone ouderschapsverlof;
 • de aanvraagprocedure is korter;
 • als je momenteel een gewoon ouderschapsverlof opneemt, kan je het:
  • omzetten in een Corona-ouderschapsverlof 
  • ofwel tijdelijk schorsen tijdens het Corona-ouderschapsverlof​.

Hoe kan je dit corona-ouderschapsverlof opnemen?

Het verlofsysteem biedt de mogelijkheid om de arbeidsprestaties te verminderen met ½ (als je minstens ¾ werkt) of 1/5 (als je voltijds werkt). Een volledige onderbreking is dus niet mogelijk. Nieuw is dat het verlof opgenomen zou kunnen worden in één of meerdere, al dan niet aansluitende perioden van 1 week, naast de mogelijkheid om het op te nemen in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende perioden van 1 maand, of een combinatie van de 2, of in 1 aaneengesloten periode.
He verlof kan opgenomen worden in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020.
 

Hoe vraag je het corona-ouderschapsverlof aan?

Je doet aanvraag  bij de werkgever, ten minste 3 werkdagen op voorhand. In onderling akkoord kunnen de termijnen van de aanvraagprocedure worden ingekort. Deze aanvraag zal ook elektronisch kunnen plaatsvinden (per mail).

Nieuw is dat je het akkoord nodig hebt van de werkgever om dit verlof te kunnen opnemen. Volgens de teksten die wij nu ter beschikking hebben, geeft de werkgever de werknemer zijn akkoord of weigert het verlof binnen een termijn van maximaal zes werkdagen na aanvraag en in ieder geval ten laatste voor de aanvang van het corona-ouderschapsverlof.  

Vervolgens zal de RVA gecontacteerd moeten worden. De werkgever vult als eerste zijn deel van de online aanvraag in. De RVA stelt deze toepassing open vanaf 15 mei. Meer informatie vind je op de website van de RVA.

Hoe ziet het VSOA deze regeling? 

Het VSOA is voorstander van dit initiatief, al had dit formeel onderhandeld moeten worden in het Comité A. Bovendien is VSOA er voorstander van dat dit bijkomend ouderschapsverlof wordt ingevoerd voor alle ambtenaren.

Het VSOA vindt het niet verregaand genoeg en sluit zich daarmee aan bij het ACLVB-standpunt, omdat:

 • alleenstaande ouders wiens kinderen nog niet naar school kunnen, niet geholpen zijn met een deeltijdse opname;
 • het corona-ouderschapsverlof géén recht is, terwijl het gewone ouderschapsverlof dat wél is;
 • deze regeling beter tot het einde van de zomervakantie loopt. De kans dat de opvang van kinderen tijdens de zomervakantie moeilijk zal verlopen, is bijzonder groot.