De helden van de zorg

hero
03.04.2020

De inzet en de inspanningen van al het personeel in onze ziekenhuizen en zorgcentra sinds de eerste besmettingen in ons land zijn onmeetbaar. De werkdruk, angst en vermoeidheid gaan in stijgende lijn.

In een paar weken tijd zijn onze ziekenhuizen erin geslaagd om samen honderden bedden extra vrij te maken op intensieve zorg. Er wordt hard gewerkt om dat aantal nog op te voeren.

Een hartelijke dankjewel voor het harde werk van de dokters, verpleegkundigen en verzorgenden in deze moeilijke periode.

“De helden van de zorg”. Zo noemen we onze zorgverleners. Dat tonen we met vele spontane initiatieven, handgeklap om 20 uur ’s avonds, een wit laken met een boodschap aan de gevel… .

Er is echter nog een lange weg te gaan om dit virus te overwinnen.

Het is belangrijk dat we met zijn allen de maatregelen van de overheid strikt opvolgen.

Wie zorgt voor de zorgverleners?

De psychologische impact voor ons en vooral voor de zorgverleners, geconfronteerd met deze tot dusver onbekende en agressieve ziekte, met helaas vele overlijdens, mogen we niet onderschatten. De stress door de werkdruk en de bezorgdheid over de beschermingsmiddelen spelen eveneens mee. De druk op het personeel van de woonzorgcentra, die sinds 11 maart gesloten zijn voor bezoekers, neemt steeds grotere proporties aan mede door het gebrek aan beschermingsmiddelen en onvoldoende tests.

De zorgverleners moeten kunnen rekenen op psychologische steun, nu en later.

Het VSOA maakt zich ook zorgen over het feit dat bepaalde ziekenhuizen hun personeel onzorgvuldig beheren terwijl zij al onder druk staan door deze uitputtingsslag.

Het VSOA trok dan ook onmiddellijk aan de alarmbel bij de bevoegde instanties en kwam met de volgende vragen:

 • vraag naar meer en voldoende beschermingsmiddelen voor al het personeel, nl. mondmaskers van de verschillende types, handschoenen, beschermingsbrillen en schorten;
   
 • vraag naar gestandaardiseerde maatregelen om de zorgverlening aan te passen aan deze crisis. Dit om de houding van enkele ziekenhuishoofden tegen te gaan. Sommigen roepen maatregelen in waarbij ze de wetgeving omzeilen en het overleg niet respecteren om  de personeelstekorten te compenseren. Het gaat over niet-wettelijke terugroepingen van personeel, wijzigen van functie zonder overleg, veranderen van de werktijden;
   
 • vraag naar compensatiemaatregelen voor personeel dat prestaties verricht in de kritieke diensten;
   
 • de tijdelijke werkloosheid moet tot een strikt minimum worden herleid en mag niet ingeroepen worden om uitgaven op de federale overheid af te schuiven;
   
 • aandacht voor psychologische zorg, nu en na het corona-tijdperk.

Het VSOA heeft er alle begrip voor dat uitzonderlijke tijden, bijzondere maatregelen vereisen. Maar het is van essentieel belang dat deze voortvloeien uit dialoog en overleg en algemeen gelden in de ganse zorgsector.

We rekenen op de beleidmakers om de zorgsector nu en ook in de toekomst als heldhaftig te beschouwen.

Covid-19 erkend als beroepsziekte

Een bemoedigend bericht komt van Fedris. Zo heeft het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (Fedris) besloten om Covid-19 te erkennen als een beroepsziekte in een deel van de gezondheidssector.

Fedris staat in voor de verzekering tegen beroepsziekten van werknemers in de privésector, van stagiairs en van personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (provincies, steden, gemeenten, OCMW’s, intercommunales).

De maatregel is van toepassing voor:

 • ambulancediensten;
   
 • ziekenhuispersoneel werkzaam in bepaalde diensten (spoed, intensieve zorgen, diensten voor long en infectieziekten, andere diensten waar patiënten met Covid-19 zijn opgenomen of dat diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met Covid-19;
   
 • personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van Covid19 heeft voorgedaan.

De erkenning kan worden aangevraagd door zowel het personeel (medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) als de stagiairs voor wie de infectie verband kan houden met hun beroepsactiviteit. De procedures worden uiteengezet op de website van Fedris.

Personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten moeten hun aanvraag via hun werkgever indienen.

Personeelsleden van andere overheden (federale overheid, Gewesten, Gemeenschappen) worden niet door Fedris verzekerd. Zij moeten hun aanvraag bij hun werkgever (de overheidsdienst) indienen, volgens de voorgeschreven procedure.

Let op: ook wie een aanvraag tot schadeloosstelling bij Fedris indient, moet nog steeds een aangifte van arbeidsongeschiktheid indienen bij zijn werkgever en zijn ziekenfonds.

Meer in het algemeen heeft het VSOA de niet-erkenning als beroepsziekte van Covid-19 voor het merendeel van het personeel in de zogenaamde kritieke of civiele veiligheidsdiensten aangekaart bij de eerste minister.

 

Foto @Belga-image