Dienstvrijstelling voor vaccinatie voor federale ambtenaren

vaccinatie
11.03.2021

De omzendbrief nr. 693 met de richtlijnen voor de federale ambtenaren over de toekenningsmodaliteiten van een dienstvrijstelling voor de vaccinatie tegen het coronavirus verscheen inmiddels in het Staatsblad.

 • Ontvang je een uitnodiging tot vaccinatie voor een dag dat je moet werken, dan kan je een dienstvrijstelling krijgen voor de nodige tijd (verplaatsing, vaccinatie zelf en rustpauze). Initieel was 3u48voorzien per vaccinatie maar na overleg met de vakbonden aanvaardde de overheid de dienstvrijstelling ruimer te omschrijven, nl. voor de nodige tijd.
   
 • Indien van toepassing, wordt de dienstvrijstelling toegekend voor elke vereiste injectie.
   
 • Je verwittigt je diensthoofd ten laatste twee dagen voorafgaand aan de vaccinatie.

Als je aan de slag gaat als vrijwilliger in een vaccinatiecentrum kan je afspraken maken met je werkgever voor de toekenning van dienstvrijstelling. Er kan worden overwogen een dienstvrijstelling toe te kennen volgens artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 november 1998. Ook hier geldt de vrijstelling alleen voor dagen waarop je normaal gezien moet werken.

Elke leidend ambtenaar beslist voor zijn organisatie of de dienstvrijstelling als vrijwilliger voor bepaalde personeelsleden mogelijk is en past binnen de organisatie. En bepaalt het aantal dagen vrijstelling per week of per maand en de duur van de periode.

Nog enkele belangrijke weetjes:

 • Voor het toekennen van de dienstvrijstellingen moet pragmatisch gehandeld worden.
   
 • Personeelsleden die in continudiensten en shiften werken of onregelmatige prestatiesverrichten, hebben eveneens recht op deze dienstvrijstellingen.
   
 • Het is in geen geval de bedoeling bepaalde categorieën uit te sluiten van deze regeling.
   
 • Het bewijs van vaccinatie valt onder het medische geheim.
   
 • De omzendbrief is van toepassing van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021.

Ben je tewerkgesteld bij een andere overheidsdienst of sector dan de federale overheid, informeer je dan bij je VSOA-afgevaardigde of – secretariaat over de voorziene regeling.

#samentegencorona

 

Bekijk hier de omzendbrief