Eindelijk verhoging minimumpensioen

min pensioen
23.11.2020

De verhoging van de minimumpensioenen tot 1.500 euro netto is één van de speerpunten uit het federaal regeerakkoord. Voor werknemers en zelfstandigen gaat het over een verhoging van 11 procent. Ook de minimumpensioenen van de federale ambtenaren worden tegen 2024 opgetrokken met 7,10 procent na een loopbaan van 45 jaar.

Het gaat vandaag over zowat 25.000 ambtenaren die onder dat minimum vallen. De verhoging tot boven 1.500 euro tegen 2024 ligt op de onderhandelingstafel van comité A.

Concreet stijgt het minimumpensioen van een alleenstaande federale ambtenaar van 1.393 bruto naar 1.585 euro bruto tegen 2024. Of dat netto ook boven de 1.500 euro pensioen zal uitkomen, is maar de vraag. Maar het is zeker en vast een stap in de goede richting.

VSOA betreurt dat er geen gendercorrectie werd aangebracht om het minimumpensioen te genieten: een volledige loopbaan is vereist, waardoor opnieuw vooral vrouwelijk personeel naast dit (vang)net zal vissen.

Het overlevingspensioen (van weduwen en weduwnaars) kent de grootste stijging: met 347 euro, van 1.214 euro naar 1.561 euro bruto per maand.

Voor gehuwden gaat het om een stijging van 1.741 euro naar 1.979 euro bruto per maand tegen 2024. Dat laatste is wel te verdelen over twee personen. En dan zijn we weer een stapje verder weg van de 1.500 euro netto voor een ambtenaar, voorzien in het regeerakkoord. Gehuwd zijn blijft afgestraft.

Positief is dat deze regering er geen gras over laat groeien. De eerste verhogingen starten immers al vanaf 1 januari volgend jaar. VSOA juicht dit toe!

 “Mensen die zich decennialang hebben ingezet voor onze maatschappij en ten dienste stonden van de burgers, verdienen zelf een zorgeloze oude dag en daar gaan we nu voor zorgen”, verklaarde minister De Sutter.

Het VSOA sluit zich daar volledig mee aan. Sinds 2009 is er geen verhoging meer geweest van de laagste overheidspensioenen. Nu komt er eindelijk schot in de zaak!

Het opkrikken van de minimumpensioenen en het vakantiegeld voor gepensioneerden, voor de allerlaagste verdieners onder het overheidspersoneel, maakte altijd al deel uit van ons  intersectoraal eisenpakket.

Dit is dus een stap in de goede richting om een fatsoenlijk pensioen voor iedereen te verkrijgen.