Impact van coronamaatregelen op relaties, stress en agressie

19.01.2021

Op verzoek van de staatssecretaris voor gendergelijkheid, gelijke kansen en diversiteit, mevrouw Sarah Schlitz, voert de Universiteit van Gent een onderzoek naar het mentaal welzijn van mensen, hun relaties, stressgevoelens en agressie in de thuissituatie. De strijd tegen intrafamiliaal geweld is een prioriteit voor de staatssecretaris. Deze studie draagt dan ook bij aan het beter in kaart brengen en een betere aanpak van de problematiek. Het onderzoek maakt deel uit van het federale actieplan ter bestrijding van gender- en intrafamiliaal geweld tijdens de tweede coronagolf, die staatssecretaris Schlitz in november 2020 met steun van de federale regering heeft gelanceerd. Voor de verspreiding van deze studie werkt de UGent samen met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM).

Sinds 13 maart 2020 zijn verscheidene maatregelen van kracht om COVID-19 in ons land te beheersen. Deze maatregelen kunnen grote gevolgen hebben op het welzijn en de thuissituatie van mensen. Tijdens de eerste lockdown voerde de Universiteit van Gent hier een onderzoek naar. Hierin gaf meer dan de helft van de bevolking een te hoog stressniveau aan. Bovendien bleek dat één op vijf mensen in België het slachtoffer werden van huiselijk geweld gedurende deze periode. Op verzoek van staatssecretaris Sarah Schlitz wordt deze studie nu herhaald om na te gaan of deze tweede lockdown een vergelijkbare of grotere impact heeft.

Om de exacte invloed van de coronamaatregelen op relaties en de stress van de Belgische bevolking volledig te begrijpen, om de juiste hulp te kunnen bieden en om de preventie van geweld te verbeteren, is het zeer belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan deze bevraging deelnemen. 

De onderzoekspopulatie bedraagt alle personen die woonachtig zijn in België op het moment dat de coronamaatregelen van kracht zijn, minstens 16 jaar zijn (dus geboren tussen 1920 en 2004) en het Nederlands, Frans, Duits of Engels voldoende machtig zijn. Voor de herhaling van de studie begin 2021 is het belangrijk dat alle bevolkingsgroepen aangesproken worden om deel te nemen, jong en oud, van alle genders en seksuele oriëntaties, inwoners uit elk van de gewesten, van verschillende inkomens, opleidingsachtergronden en origines.

Deelname aan het onderzoek is eenvoudig, duurt ongeveer 15-20 minuten en kan via volgende link.

 

Nood aan een gesprek bij te hoge stress of geweld?

Geweld is in geen enkele situatie te verantwoorden. Aarzel nooit om hulp te vragen. Je kan daarvoor terecht bij verschillende organisaties via telefoon en/of via chat. Alle hulpverlening verloopt anoniem en is gratis.

• Tele-Onthaal 106

• Awel Jongerentelefoon 102

• Zelfmoordlijn 1813

• CAW 0800 13 500

• Chatlijn na seksueel geweld: www.seksueelgeweld.be

• De Zorgcentra Seksueel Geweld blijven open tijdens de lockdown

• Kindermishandeling: www.nupraatikerover.be

• Hulplijn voor vragen over geweld 1712

 

Bron: communicatie van het kabinet van Staatssecretaris Sarh Schlitz