Loononderhandelingen in de lokale besturen krijgen nieuwe start

actielrb
03.10.2018

VSOA-LRB, ACV Openbare Diensten en ACOD-LRB betoogden op 3 oktober vóór het gebouw van de VVSG in Brussel. De directe aanleiding was het uitblijven sinds 2008 van een sociaal akkoord voor de sector. De centrale eis van deze actie was dan ook “Koopkracht nu”.

Na de ludieke actie is er een doorbraak gekomen. De VVSG heeft zich geëngageerd om met de vakorganisaties nog dit najaar een onderhandelingskalender vast te leggen om tot een globaal sectoraal akkoord te komen tegen 2020.

Wim Dries – Voorzitter van VVSG en burgemeester van Genk – kreeg van zijn Raad van Bestuur een mandaat om een globaal akkoord gelijk sporend met VIA5 (Vlaams non-profit akkoord) te onderhandelen. Ook is er bereidheid om werk te maken van een sectorfonds voor de lokale en regionale besturen dat op termijn de verschillende paritaire initiatieven (opleiding, arbeidsomstandigheden, …) kan coördineren, beheren en stimuleren.

De vakorganisaties van hun kant zullen de VVSG actief steunen in hun pogingen om voldoende ademruimte te krijgen van zowel de Federale als de Vlaamse overheid (pensioenlast, taxshift, meer Vlaamse middelen voor lokale autonomie, etc…).

Bovenstaande engagementen worden door alle partijen positief onthaald en zullen aan de respectievelijk achterban worden voorgelegd.

Serge Meeuws
Voorzitter VSOA-LRB