Nieuw Vlaams regeerakkoord: totaal gebrek aan respect voor eigen personeel!

standpunt megafoon
03.10.2019

Het akkoord stuit meteen op veel kritiek. Niet alleen van de oppositieleden door het beleid voor te stellen zonder begrotingscijfers maar ook door vele organisaties zoals de Gentse studenten, het Vlaams huurdersplatform…

Ook de sector Vlaamse overheid van het VSOA-FGGA plaatste het regeerakkoord onder de loep met focus op de onderdelen over het eigen personeel van deze overheidsdienst en heeft een duidelijk standpunt:

« We kunnen enkel vaststellen dat in dit regeerakkoord alle principiële beslissingen over de fundamentele personeelsaangelegenheden al vooraf genomen zijn. Dit betekent dat er geen echte onderhandelingsmarge meer is en de onderhandelingen dode letter zullen zijn.

De Vlaamse regering wenst één juridische vorm van tewerkstelling namelijk deze op basis van een arbeidsovereenkomst. Contractuele tewerkstelling zeg maar. Ondertussen wil de Vlaamse regering verschillen wegwerken tussen de statutaire en contractuele personeelsleden op vlak van ziekteregeling waarbij ze principieel het contractuele stelsel als uitgangspunt neemt.

De facto is dit de afschaffing van de statutaire benoeming. Gelet op de neutraliteit en continuïteit van de publieke dienstverlening, moet voor VSOA statutaire tewerkstelling de regel blijven.

VSOA stelt zich vragen bij een meer slanke overheid. Houdt dit nieuwe besparingen in op het personeel? Na jarenlange en doorgedreven besparingen op het aantal Vlaamse ambtenaren is dit voor VSOA onaanvaardbaar.

Een slankere overheid wil men ook realiseren door het schrappen van taken. Voorziet Jambon I in uitbesteding? De ervaring leert ons dat outsourcing uiteindelijk meer geld kost. Dus meer belastinggeld om hetzelfde werk te doen.

De Vlaamse regering wenst verder te werken aan een loopbaan- en beloningsbeleid. Ze zal het belang van de anciënniteit stevig terugschroeven. De opbouw van een volwaardig salaris, ook met het oog op een volwaardig pensioen, blijft voor VSOA essentieel. Het morrelen aan de looncomponenten en de gegarandeerde loonprogressie is een zeer gevaarlijke stap.

Het VSOA stelt vast dat vele fusies van entiteiten en centralisaties worden voorzien. Het is zeer de vraag of dit in realiteit voor meer efficiëntie zal zorgen.

Het personeel is voor VSOA het voornaamste kapitaal van de Vlaamse overheid. Wij zijn dan ook van mening dat er na meer dan 25 jaar, eindelijk een ernstige algemene baremaverhoging moet komen.

De inhoud van dit regeerakkoord is echter een kaakslag voor elk personeelslid van de diensten van de Vlaamse overheid.

VSOA is naar gewoonte bereid tot een constructief gesprek, maar geeft voorrang aan een correct overleg. Het vooraf innemen van principiële onaanvaardbare standpunten in het regeerakkoord ondermijnt dit correct overleg en dwingt de sector Vlaamse Overheid van VSOA-FGGA nu reeds te beraden over een stakingsaanzegging. »

 

Lees het integrale akkoord Jambon I

 

Bron: persbericht VSOA-FGGA sector Vlaamse overheid