Nieuwe aanval op de ambtenaren

17.11.2017

Voorstel Open Vld over afschaffing vaste benoemingen is onaanvaardbaar

Met het zomerakkoord en de voorrang aan contractuele tewerkstelling in het federale openbaar ambt, geeft de regering de finale doodsteek aan het statuut. De overheid “privatiseert” stilaan helemaal. Open Vld gaat zelfs een stapje verder. Tijdens haar ‘Vrijheidscongres’ van dit weekeinde stelt ze voor om de vaste benoemingen van ambtenaren gewoonweg af te schaffen, op enkele uitzonderingen na. Zo luidt het in de Congresteksten van de liberale partij.

Dit is een slechte zaak omdat vaste benoemingen die een basis zijn voor de onafhankelijkheid:
1. de objectieve uitvoering van de wetgeving waarborgen;
2. een vlotte dienstverlening aan de burger garanderen;
3. bescherming bieden tegen politieke inmenging, belangenvermenging en willekeur.

Het argument van de politici dat een ambtenaar bijna een moord moet plegen om ontslagen te worden, is manifest onjuist en populistisch. Als een ambtenaar niet voldoet, kan hij vandaag al eenvoudig, mits twee negatieve evaluaties, worden ontslagen.

Het beginsel van de continuïteit van de openbare dienst waarborgt dat de dienstverlening aan de burger, ook bij een bestuurswissel met nieuwe politici, onverkort verder gezet wordt door de ambtenaren. Al deze argumenten vormden de belangrijkste beweegreden van de auteur van het “Statuut Camu”, in de jaren dertig, om een statuut voor alle ambtenaren op te stellen. Deze afschaffen katapulteert ons meteen 80 jaar terug in de tijd met politieke voorkeur en cliëntelisme.

Kortom een zoveelste kaakslag voor de ambtenaren, maar ook een gebrek aan respect ten aanzien van elke burger. Want het staat vast dat de dienstverlening zal lijden onder deze roofbouw. In feite is het de ontmanteling van onze rechtsstaat. Wij hopen dat de verstandige partijleden van Open Vld dit tijdens hun congres niet zullen aanvaarden.

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter