Sociale dialoog: regering heeft sleutel in handen !

25.11.2014

Het Nationaal Bureau van de Liberale Vakbond evalueerde dinsdag de provinciale acties van gisteren als uiterst succesvol. De ACLVB dringt er reeds lang bij de regering op aan dat er een taxshift komt. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, dat is niet meer dan billijk. Er zijn ook sociale correcties nodig om een herverdeling te realiseren. Voor de ACLVB zijn zowel een taxshift als sociale correcties de hefbomen bij uitstek om opnieuw de sociale dialoog te kunnen opstarten.

Zelfs de Hoge raad van Financiën wees op een alternatief scenario. Door een belasting op meerwaarden of onroerend goed, zou het realistisch zijn om gemiddeld 3,8 miljard per jaar aan extra middelen te voorzien. Nu zijn het vooral de werknemers en sociaal verzekerden die via een indexsprong en allerlei fiscale aderlatingen het gelag betalen. Ook hanteert de regering een verdeelsleutel van 26% inkomsten en 74% besparingen. In welke mate de regering het menens is met de strijd tegen sociale fraude en social dumping, valt nog af te wachten nu die bevoegdheid verdeeld is.

De ACLVB meent dat de regering Michel I vooral ideologische keuzes gemaakt heeft in het voordeel van werkgevers en vermogenden, zonder enige garantie voor tewerkstelling en werkzekerheid. Niet alleen vanuit vakbonden, maar ook breed maatschappelijk gezien, gaan er steeds meer stemmen op voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid. De keuze is nu aan de regering: kiezen tussen sociale chaos of sociaal overleg. De regering heeft wel de sleutel in handen!