#StopWetVanQuickenborne

stop wet W
03.10.2023

Op 7 en 28 juni van dit jaar waren er al twee acties met betrekking tot het wetsontwerp van minister van Justitie Van Quickenborne. Als onderdeel van een breder wetsontwerp om justitie te hervormen, wil deze tekst een gerechtelijk verbod op betogen invoeren. Deze tekst is gevaarlijk voor onze democratie. 

De drie vakorganisaties van de private sector ACLVB, ABVV en ACV organiseren in gezamenlijk front een nieuwe betoging op 05.10.2023 in Brussel met als thema 'het recht op collectieve actie'.

De verschillende acties van vóór midden-juli hebben het wetgevend proces vertraagd. Het wetsontwerp werd nog niet gestemd tijdens de plenaire zitting van de Kamer. Maar dit betekent niet dat er niets meer gaat gebeuren met deze tekst: over een paar weken zou het weer op de agenda van de Kamer komen.

We zitten in de laatste rechte lijn om te vermijden dat de regering de wet‑Van Quickenborne goedkeurt. De coalitie #VerzetIsGeenMisdaad is meer dan ooit gekant tegen het gerechtelijk betogingsverbod dat in dit wetsontwerp is opgenomen. Vergis je niet! Deze wet brengt een essentieel democratisch recht in gevaar: het recht om te protesteren.

Deze actie is nodig om druk te blijven oefenen op de politieke partijen die hierover moeten stemmen, in de hoop hen nog van gedachten te doen veranderen.

Het VSOA ondersteunt deze actie!

 

Meer info op verzet-is-geen-misdaad.be

Download het pamflet