Tijdelijk werkloos in de openbare sector door het coronavirus?

tijdelijke werkloosheid
27.03.2020

Ook contractueel personeel in de openbare diensten kan op beslissing van de werkgever in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. Wat moet je doen?

Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, werd via sociaal overleg beslist om de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid én de bijhorende formaliteiten sterk te vereenvoudigen, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Maar het is te kort door de bocht om te stellen dat dit ‘automatisch’ gaat.

Werkgevers moeten de tijdelijke werkloosheid aanduiden in de Aangifte Sociaal Risico.

Werknemers moeten een aanvraag tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis indienen bij de uitbetalingsinstellingen.

Ook contractueel personeel in de openbare diensten kan op beslissing van de werkgever, bijvoorbeeld het gemeentebestuur, in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst.

Je bent bijvoorbeeld een contractueel medewerker bij een overheidsinstelling die gedeeltelijk sluit omdat er geen telewerkbare taken zijn.

Vul een aanvraag in!

De aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is vereenvoudigd en versneld, maar verloopt niet automatisch. De werkgever moet nog altijd aangifte doen. Maar ook het personeelslid moet altijd zelf de aanvraag indienen.

 • Je moet een aanvraag C3.2. Werknemer-corona  invullen en versturen. 
 • Laden Sie das Formular C.3.2 Corona herunter (ausfüllbares PDF-Formular).
 • Vul je rekeningnummer correct in!
 • Dat formulier bezorg je ingevuld aan je VSOA-secretariaat naargelang de sector waarin je bent tewerkgesteld. Klik hiervoor op VSOA-beroepsgroepen op onze contactpagina.
 • Jouw VSOA-secretariaat zal ervoor zorgen dat je aanvraag samen met een bewijs van je VSOA-lidmaatschap onmiddellijk wordt overgemaakt aan onze zusterorganisatie ACLVB, één van de erkende betalingsinstellingen van werkloosheidsuitkeringen.
 • Wend je niet rechtstreeks tot de ACLVB. Je aanvraag moet via het VSOA gaan.
 • De ACLVB maakt je aanvraag in orde en stuurt je dossier door naar de RVA.
 • Je bent nog geen lid bij VSOA? Je kan je hier aanmelden.

De uitbetalingsinstellingen van de vakbonden zullen er, ondanks de grote uitdagingen die de coronacrisis stelt, voor zorgen dat de dossiers voor de vele duizenden extra aanvragen snel in orde komen.

De maximumduur van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus is voorlopig beperkt tot 30 juni 2020.

Vereenvoudigde procedure

Ten gevolge van het coronavirus wordt een vereenvoudigde procedure gehanteerd. Er zijn enkel in deze situatie, voor de periode van 1 februari tot en met 30 juni 2020, een aantal crisismaatregelen afgesproken met de RVA om jouw dossier vlotter te kunnen indienen en tot uitbetaling te kunnen overgaan.

Waaruit bestaat de vereenvoudiging:

 • Je zal geen C3.2 controlekaart krijgen van je werkgever. Je moet dus ook geen document meer bijhouden om op het einde van de maand in te dienen om je tijdelijke werkloosheidsuitkering uitbetaald te krijgen;
 • Er zal een vereenvoudigde aanvraag gebeuren via onze tussenkomst door de ACLVB aan de RVA met jouw basisgegevens.
   
 • De werkgever zal van zijn kant de nodige elektronische documenten tijdig moeten doorsturen aan de RVA opdat je jouw tijdelijke werkloosheidsuitkering kan ontvangen.

Hoe ontvang je jouw uitkeringen tijdelijke werkloosheid?

 • De werkgever staat in voor de elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij de RVA. Op basis van deze aangifte zal de ACLVB als uitbetalingsinstelling, overgaan tot uitbetaling van jouw uitkering. Informeer tijdig bij je werkgever of hij deze stappen ondernomen heeft.