UZ Gent andermaal veroordeeld in loondossier

uz gent
14.12.2018

Het hof van beroep te Gent bevestigde op 11 december 2018 de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg over het dossier van de loontekorten. VSOA-LRB en zijn leden krijgen andermaal gelijk!

De rechtbank van eerste aanleg oordeelde eerder al in zijn vonnis van 29 mei 2017 dat het UZ Gent meerdere personeelscategorieën jarenlang en systematisch bewust heeft onderbetaald. Ook het Rekenhof tikte het UZ Gent al op de vingers voor haar praktijken. Volgens de rechtbank beging het UZ Gent hierdoor een misdrijf.

De uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg was heel belangrijk. Immers, wanneer er sprake is van een misdrijf, kan men langer dan vijf jaar teruggaan in de tijd om de nodige bijbetalingen te vorderen.  

UZ Gent ging dus in beroep tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg. Tevergeefs, zo blijkt nu. VSOA-LRB en haar leden kregen andermaal gelijk! 

Dit betekent concreet dat het UZ Gent retroactief, met andere woorden vanaf het eerste loontekort, moet bijbetalen aan de betrokken personeelsleden. De intrest komt daar nog eens bovenop.

Het is evenwel betreurenswaardig dat het UZ Gent vóór de uitspraak in beroep, vele personeelsleden ertoe heeft aangezet om een overeenkomst met haar te sluiten. Via deze overeenkomst, of ook dading genoemd, namen de betrokken personeelsleden genoegen met een lagere rechtzetting dan waar zij volgens de rechter recht op hebben. Deze personeelsleden zijn nu de grote verliezers in dit dossier. Het UZ Gent en zijn aanhang, hebben deze personeelsleden “doelbewust” om de tuin geleid door hen te overtuigen hierin mee te stappen.  

VSOA-LRB heeft - als enige vakbond - de overeenkomsten vanaf het begin afgewezen. We waren immers van oordeel dat het personeel over de hele lijn moest krijgen waar het recht op had.

Nu er tot op het hoogste niveau geoordeeld werd dat het UZ Gent verplicht is om de volledige loopbaan te regulariseren, zal VSOA-LRB haar strijd verderzetten zodat alle personeelsleden die zich niet hebben laten misleiden door het UZ Gent krijgen wat hen toekomt!    

Serge Meeuws
Voorzitter VSOA-LRB

 

Lees ook VSOA-LRB waarschuwt voor dading bij UZ Gent