Vakbonden openbare sector kondigen actieweek aan

03.02.2023

De vakbonden van de openbare sector VSOA, samen met de ACOD en FCSOD houden van 6 tot en met 10 maart sensibiliserings- en protestacties. In die week wil het gemeenschappelijk vakbondsfront de openbare diensten in de kijker zetten en aantonen waarom het belangrijk is om erin te blijven investeren.

Openbare diensten zijn belangrijk, onmisbaar, en ze maken inherent deel uit van onze welvaartstaat. Toch belanden ze elke keer weer veel te gemakkelijk in het verdomhoekje. Er wordt op bespaard, ze worden geprivatiseerd, afgebouwd, niet serieus genomen,…

Voor iedereen toegankelijk

Sterke openbare diensten maken het voor iedereen mogelijk om te kunnen genieten van basisdiensten zoals zorg, onderwijs, veiligheid of mobiliteit. In plaats van ze af te bouwen, moet er net in – het personeel van – de openbare diensten worden geïnvesteerd. Om het personeelstekort in bepaalde essentiële sectoren op te lossen, dringen aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden zich op.

Ambtenarenpensioen = eerlijk pensioen

Neem bijvoorbeeld de overheidspensioenen. Het afgelopen decennium werd er al fors ingegrepen in het overheidspensioenstelsel, wat werken in de openbare sector minder aantrekkelijk heeft gemaakt en zo personeelstekorten heeft veroorzaakt. Het pensioen van alle ambtenaren – statutaire en contractuele – moet net worden versterkt, zodat het bijvoorbeeld de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum kan dekken.

Sociaal overleg

We roepen de regeringen op om te zorgen voor sterke openbare diensten. Eerst en vooral door samen met de vakbonden goede en ambitieuze akkoorden af te sluiten. Want het sociaal overleg zit in het slop. Enkel door sterke akkoorden te maken en die ook uit te voeren, kan de openbare sector erop vooruitgaan.