Vakbonden vragen verhoging van koopkracht voor onderwijspersoneel

15.11.2017

Start onderhandelingen nieuwe Vlaamse onderwijs-cao (2015-2019)

Minister van Onderwijs, Hilde Crevits, kreeg op 4 juli 2017 het eisencahier voor een nieuwe Vlaamse onderwijs-cao overhandigd. De minister formuleerde een voorstel van kader waarbinnen de onderhandelingen kunnen gebeuren. De onderwijsvakbonden zijn bereid aan de tafel plaats te nemen, omdat zij van mening zijn dat het voorstel een basis kan vormen voor onderhandelingen.

Lees meer via deze link