Vakbondsfront trakteert Premier De Croo en regeringsleden op oud brood!

18.05.2022

VSOA, ACOD en ACV openbare diensten brengen op 19 mei een bezoek aan premier Alexander De Croo, minister van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven Petra De Sutter en de Vlaamse en Waalse minister-presidenten Jan Jambon en Elio Di Rupo. Bedoeling is om hen te trakteren op oud brood als ontbijt. Dit om onze onvrede te uiten over het gebrek aan inspanningen van de regeringen in dit land voor de openbare diensten en voor de koopkracht van het overheidspersoneel. Op 31 mei volgt er een nationale actiedag.

actie gvfDoor te besparen op het aantal personeelsleden en het decennialang gebrek aan waardering voor hun job is de werkdruk onder de overgebleven medewerkers onhoudbaar geworden. Met burn-out en ziekteverzuim tot gevolg. Hoog tijd om te investeren in extra personeel en in een menselijk re-integratie- en eindeloopbaanbeleid. Ook hebben de openbare diensten nood aan extra financiële middelen om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Daarnaast moet de afbouw van de ambtenarenpensioenen stoppen. Intussen moet het overheidspersoneel drie jaar langer werken alvorens met pensioen te kunnen, is de pensioenbonus afgeschaft en de diplomabonificatie aan het verdwijnen. Een herwaardering van de overheidspensioenen dringt zich dan ook op, waarbij ook de contractuelen een pensioen krijgen gelijk aan dat van hun statutaire collega’s.

Een andere eis betreft onze koopkracht. Die heeft zwaar te lijden onder de stijgende inflatie, vooral door de uit de pan rijzende energieprijzen. En dus zijn er bijkomende maatregelen nodig om de koopkracht te ondersteunen. De overheid moet zich ook engageren om – in navolging van de private sector – tweejaarlijkse loonakkoorden af te sluiten.

En last but not least ervaren wij op sociale overlegmomenten al te dikwijls een gebrek aan respect van de overheid, die onze standpunten negeert en zich ook niet echt bereid toont om tot een akkoord te komen. Nochtans is het belangrijk dat er binnen een redelijke termijn akkoorden kunnen worden afgesloten en dat die akkoorden ook worden gerespecteerd. Vakbondsafgevaardigden worden zelfs onterecht voor de rechtbank gedaagd – iets wat echt niet kan. Wij eisen het recht op om onze syndicale vrijheden uit te oefenen.