Veilig (terug) aan het werk. Bescherm jezelf en je collega’s.

bescherm je collegas
27.05.2020

Vele overheidsdiensten zijn in volle coronacrisis blijven verder werken. Andere zijn intussen heropgestart of bereiden de heropstart voor.

Het is overduidelijk dat we nog een hele tijd met het coronavirus zullen moeten leven en dus maatregelen moeten blijven treffen om de verdere verspreiding tegen te gaan.

Het is van kapitaal belang zo veilig mogelijk te werken!

Maar hoe zit dat concreet? Welke ingrepen garanderen veiligheid én zijn haalbaar in jouw sector, overheidsdienst en werkplek?

De sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk hebben samen met experten bij de overheid een handige leidraad samengesteld: Veilig aan het werk - Generieke Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Het is in elk geval van groot belang dat de bevoegde overlegorganen voor bescherming en veiligheid duidelijke regels opstellen voor de hervatting van het werk, zowel voor het personeel als voor gebruikers van openbare diensten.

Het VSOA benadrukt het belang van een sterk overleg. Dit is cruciaal om op een veilige manier aan de slag te gaan. Het blijft evenwel de verantwoordelijkheid van de werkgever om het werk veilig te organiseren!

Heb je vragen over de heropstart in jouw dienst, doe een beroep op de VSOA-afgevaardigden of contacteer het secretariaat van jouw VSOA-beroepsgroep. Ze zijn je aanspreekpunten en gaan graag op zoek naar een oplossing.

Blijf de algemene voorschriften toepassen! Je vindt ze op een rijtje in de VSOA-affiche.

Blijf zorgen voor je zelf en voor de anderen.

 

Download de affiche A4 - Bescherm jezelf en je collega's

Download de affiche A3