Voorakkoord federaal overheidspersoneel

01.07.2022

De vakbonden hebben donderdag een nieuw sectoraal voorakkoord bereikt met de Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter. De deal voorziet een loonsverhoging van 3 à 7 procent die de Groen-vicepremier komend najaar op de regeringstafel legt.

Het was al twaalf jaar geleden dat de vakbonden en de minister van Ambtenarenzaken nog een sectoraal akkoord konden afsluiten. Bovendien kregen de ongeveer 65.000 personeelsleden van de federale overheid de afgelopen 20 jaar geen enkele loonsverhoging bovenop de index, zegt De Sutter. "Het is dus niet meer dan normaal dat hun loon verhoogt."

Concreet zou het om minstens 200 euro bruto extra per maand gaan in de vorm van een hogere eindejaarspremie, de invoering van maaltijdcheques en loonopslag. Dat komt neer op een koopkrachtverhoging van 3 à 7 procent. Vooral de ambtenaren van de niveaus C en D zoals cipiers, onhaalmedewerkers of logistiek personeel zullen die verhoging voelen, zegt De Sutter. 

Het voorakkoord omvat daarnaast ook inspanningen voor een snellere rekrutering, acties rond welzijn en duurzaamheid en een betere feedbackcultuur. De knelpuntberoepen zoals IT'ers en analisten worden aantrekkelijker gemaakt met onder meer opleidingstrajecten en een competitief loon. "In die zin speelt dit akkoord in op de war for talent waar alle werkgevers vandaag mee worden geconfronteerd." 

Het voorakkoord belandt komend najaar op de agenda van de regering, samen met het akkoord dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) eerder dit jaar onderhandelde met de politiebonden. De regering moet het licht nog op groen zetten. Als alles goed gaat treedt het akkoord voor de ambtenaren op 1 januari 2023 in werking.

 

Tekst: Belga