Vrijwillige brandweer voortaan erkend voor beroepsziekten

brandweer
05.05.2020

Vandaag (5 mei) hebben de vakbonden het koninklijk besluit, dat de erkenning beroepsziekte uitbreidt voor de vrijwillige brandweerlieden, onderhandeld en goedgekeurd. Dat komt niets te vroeg gezien alle brandweerpersoneel in de frontlinie staat in deze coronacrisis.

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS) kondigde in maart al aan dat het Covid-19 als beroepsziekte erkent in de gezondheidszorg, inbegrepen de ambulanciers belast met het vervoer van patiënten besmet met het coronavirus. De vrijwilligers van de hulpverleningszones krijgen nu eindelijk ook dergelijke erkenning, meer zelfs, een erkenning beroepsziekte in het algemeen, ruimer dus dan enkel Covid-19.

Tot nu toe waren vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers die voor de hulpverleningszones werken niet gedekt voor beroepsziekten. Voortaan zullen vrijwillige brandweerlieden op dezelfde manier behandeld worden als hun professionele collega’s.

Dit betekent dat deze vrijwilligers nu gedekt voor beroepsziekten. Deze maatregel heeft een impact op de ongeveer 12.000 vrijwilligers die tewerkgesteld zijn bij een van de hulpverleningszones op Belgisch grondgebied. Vergeten we niet dat we 6.558 professionele brandweerlui tellen in België. Allen samen wachten zij nog steeds op een Covid-19 test. VSOA vroeg minister Clarinval tijdens het overleg dat brandweerlui bij voorrang getest zouden worden, samen met een reeks andere kritieke beroepen in de frontlinie, eventueel via de arbeidsgeneesheer. De minister beloofde daarover terug te koppelen met de Economic Risk Management Group.

De erkenning treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 11 maart 2020, dit tot voldoening van het VSOA. Vrijwillige brandweerlieden van wie de hoofdactiviteit onder het stelsel van ambtenaren, werknemers of zelfstandigen valt, zullen ervan kunnen genieten.

Aanvragen tot schadevergoeding kunnen nu al worden ingediend bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS). Voor de toepassing ervan is het wachten op de publicatie van het koninklijk besluit.

De aanvraagprocedure vind je via de website van Fedris

En wat voor andere functies?

Ook politieagenten, militairen, personeel in de gevangenissen en bij de douane … kunnen besmet raken met Covid-19. Het is niet de regering, maar FEDRIS die bepaalt, middels de vertegenwoordiging van de sociale partners in het Beheerscomité, welke beroepen in aanmerking komen op de gesloten lijst. Minister De Block stuurde een brief naar het Beheerscomité om te onderzoeken welke andere kritieke functies/beroepen van zowel de privé- als de publieke sector mogelijk kunnen toegevoegd worden aan de lijst.