Waarom stakingsaanzegging VSOA Brusselse brandweer wordt opgeschort?

05.12.2014

Op 4 december, op Sint-Barbara, patroonheilige, model en beschermer van de brandweerlieden, heeft de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, een delegatie van het VSOA en van het ACV van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen om de toestand bij de Brandweerdienst toe te lichten. De vakorganisaties maakten zich inderdaad ongerust omdat ze geen nieuws kregen over promoties waarvoor de Regering van het Gewest in maart 2014 had verklaard dat er plaatsen open stonden. Negen maanden later heeft nog geen enkele promotie en geen enkele aanwerving plaatsgevonden. De vakorganisaties vermoedden dat er iets gaande was achter de schermen van de Regering in verband met de Brandweerdienst.

Geen sprake van dat het organiek kader van het personeel, dat pas twee jaar geleden werd gewijzigd, wordt verminderd!

De Minister-President heeft uitgelegd dat een hervorming van de Dienst aan de gang is en dat een eerste tekst in eerste lezing aan de Regering zal voorgesteld worden op 18 december. De vakorganisaties zullen op de hoogte gehouden worden. Zo dus zeven jaar na de publicatie van de wet betreffende de hervorming van de civiele veiligheid op federaal niveau heet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist om zijn Brandweerdienst te hervormen.

Volgens de Minister-President zou die hervorming de werking van de dienst moeten verbeteren. Meerdere teksten zullen moeten gewijzigd worden, het arrest van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 juni 2002 over het administratief en geldelijk statuut van de beambten uit het operationeel personeel van de DBDMH, het arrest van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 maart 2014 over het administratief en geldelijk statuut van de beambten in de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het arrest houdende delegatie van bevoegdheden en het arrest van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 12 mei 2005, gewijzigd in oktober 2012, dat het organiek kader bepaalt voor de operationele dienst van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. Dan zullen de vakorganisaties aandachtig moeten zijn.

Al die wijzigingen zullen in onderhandelingen gedragen worden zodra een akkoord is bereikt in eerste lezing binnen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die onderhandelingen zullen meerdere maanden in beslag nemen! En in afwachting? Al de promoties die in maart 2014 door de Regering werden beslist, blijven op een dood punt staan! Die toestand zal alvast in de smaak vallen van de beambten die zich over meerdere maanden kandidaat hebben gesteld!

VSOA heeft het ook gehad over het gebrek aan antwoord van de directie op de overlegcomités die binnen de DBDMH zijn ingesteld.


Eric Labourdette
Verantwoordelijke leider VSOA Brandweer