Wat heeft de Vivaldi-regering in petto voor de openbare sector?

wetstraat
02.10.2020

Een nieuwe regering en een ambitieus regeerakkoord zijn een feit. Eindelijk, zuchten we met z’n allen want het heeft lang genoeg geduurd. Het is het resultaat van geven en nemen en van compromissen sluiten tussen de zeven partijen van deze Vivaldi-regering. VSOA is op zijn hoede en doet geen grote uitspraken op basis van een eerste analyse.

We lezen dat de regering onder meer

 • inspanningen zal leveren om de verschillende pensioenregelingen – werknemers, ambtenaren, zelfstandigen – op mekaar af te stemmen met respect voor verworven rechten,
   
 • de pensioenbonus zal herinvoeren,
   
 • er zal op toezien dat onze gezondheidszorg structureel voldoende en solidair wordt gefinancierd,
   
 • een begrotingsinjectie zal doen voor de federale politie en de veiligheidsdiensten,
   
 • zal inzetten op zero tolerance als het over geweld tegen politie en hulpverleners gaat,
   
 • wil evolueren naar een evenwichtigere financiering van de brandweer,
   
 • maatregelen zal nemen om de regionale spreiding van de militaire kwartieren te optimaliseren,
   
 • prioriteit zal maken van de strijd tegen gendergerelateerd geweld.

Onder het luik overheid en ambtenarenzaken van het regeerakkoord legt de regering de nadruk op rationaliseren, vereenvoudigen, digitaliseren… Tegelijk wil men streven naar een modern en competentiegericht personeelsbeleid, dat werknemers meer opleidings- en ontwikkelingskansen biedt en de overheid toelaat om sneller en wendbaarder adequate profielen te werven ter vervulling van de kerntaken van de overheid, en waarbij de mobiliteit binnen de overheid wordt gefaciliteerd.

De federale regering zal bovendien de nodige maatregelen nemen om te voorzien in de essentiële opdracht van openbare dienst van de overheidsbedrijven.

Net als de ACLVB, is het VSOA tevreden om vast te stellen dat doorheen het regeerakkoord  een constructieve toon wordt gehanteerd en het belang van de sociale dialoog wordt onderstreept.

Zal deze nieuwe start ook nieuwe kansen bieden aan de openbare sector?

Tegelijk blijven we realistisch. We zitten midden in een gezondheids- én een economische crisis. De toekomst wordt een moeilijke evenwichtsoefening. De woorden rationalisering, harmoniseren van de pensioenen en makkelijk en wendbaar personeel aanwerven kunnen alvast wenkbrauwen doen fronsen. Over de regeling van de zware beroepen rept het regeerakkoord verrassend genoeg kennelijk niet. VSOA hoopt alvast dat de openbare sector niet het kind van de rekening wordt, zoals maar al te vaak gebeurde in het verleden.

We blikken in elk geval vooruit en kijken alvast uit naar de samenwerking en gesprekken met de nieuwe minister van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven Petra De Sutter.