Bewustwordingsactie van VSOA-Defensie voor #respectvoordemilitair

respect
16.11.2018

Her en der in ons land doken de voorbije dagen mysterieuze affiches op met een afbeelding van twee militairen, de hashtag #respectvoordemilitair en een QR-code. Die code leidt naar een al even mysterieuze website met een klok die aftelde naar donderdag 15 november, Koningsdag.

Het gaat om een campagne van vakbond VSOA-Defensie, die op deze manier aandacht wil vestigen op de vele vragen die er zijn rond het statuut van militairen.
Wereldwijd worden de Belgische militairen gerespecteerd om hun professionalisme, breed opleidingskader, diplomatie, bescheidenheid en talenkennis. In een internationale context kan ons menselijk potentieel zich meten met grote wereldmogendheden zoals Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

In eigen land is het respect voor de militair echter minder groot. Ondanks de onberispelijke dienstverlening aan de natie, zowel in het binnenland als in het buitenland, heeft Defensie nooit zoveel schade opgelopen als vandaag door de uitvoerende macht.

Vandaag zijn de aanvallen op het militair statuut talrijk, continu en gewetenloos:

  • Een dossier pensioenen dat geen rekening houdt met de specificiteit van het beroep en de strategische visie die werd goedgekeurd door het parlement en de koning;
  • De sluiting van kazernes, het verdwijnen van vakrichtingen en de algemene onzekerheid die al jaren heerst onder het Defensiepersoneel;
  • De hervormingen van de ziektedagen en het pensioen wegens medische ongeschiktheid binnen Defensie;
  • Het gebrek aan erkenning, ondanks de heldhaftige en heroïsche tussenkomsten van het Defensiepersoneel.

Met #respectvoordemilitair wil VSOA-Defensie een duidelijk signaal geven aan de burgerlijke en militaire overheid en vraagt:

  • dat de overheid investeert in het menselijk kapitaal van Defensie;
  • aanvaardbare eindeloopbaanmaatregelen in het dossier pensioenen, aangepast aan de specificiteit van ons beroep;
  • een onveranderd systeem van pensioenen wegens medische ongeschiktheid;
  • een adequaat ziekteverlofsysteem, aangepast aan de specificiteit van ons beroep;
  • een einde aan de onzekerheid rond het herstructureringsplan;
  • een marktconforme verloning op vlak van wedde en vergoedingen. De laatste loonsverhoging dateert al van 2003.

www.respectvoordemilitair.be