De brandweer: onderbemand en onvoldoende beschermd!

brandweer
11.02.2019

Onze vakbondsman Eric Labourdette reageerde toen scherp: “Brandweerlieden in Brussel en andere grote steden zijn het beu om tijdens hun werk aangevallen te worden. Er waren onvoldoende maatregelen genomen om onze veiligheid te garanderen”.

Politici wezen daarna met de vinger naar elkaar. Bevoegd minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem stelde daarbovenop dat de politiediensten een inschattingsfout maakten. De rol van de burgemeester in bestuurlijke politie en openbare orde kwam daarentegen niet ter sprake.

VSOA stuurde na de incidenten een brief aan de burgemeesters van de gemeenten waar het tumult het ergste was, namelijk Sint-Joost-ten- Node, Molenbeek, Anderlecht, Evere en niet te vergeten de stad Brussel. Labourdette wees hen op hun verantwoordelijkheden en vroeg tekst en uitleg over de genomen maatregelen, maar ook over de initiatieven die zich opdringen. De brieven bleven echter dode letter.

Eind januari hadden de vakbonden een ontmoeting met minister De Crem. De incidenten tijdens oudejaarsnacht kwamen ter sprake. Hoe kon het anders? Echte oplossingen en voorstellen legde De Crem echter niet op tafel.

Hervorming zonder eind

Het Belgische brandweerkorps telt ongeveer 5000 professionals en 12.500 vrijwilligers.

Is dit voldoende? "De hulpverleningszones smeken om vrijwilligers. De rekrutering van professionals is eveneens dringend maar vraagt een inspanning van de gemeenten".

De hervorming van de brandweerdiensten en de invoering van 34 zones, kwam er na de catastrofe van Gellingen in 2004 waarbij 24 mensen om het leven kwamen door de explosie van een gasleiding en de grote brand die volgde.

Was de hervorming een goed idee? De hervorming op zich, gelanceerd in 2007, is volgens Labourdette goed, maar bijlange nog niet af. “Er is nog veel werk aan de winkel”. Een aantal uitvoeringsbesluiten volgde in ijltempo op de kaderwet op het einde van de vorige legislatuur. Door toen overhaast te werk te gaan werden intussen al heel wat rechtzettingen aangebracht. Bovendien kwam de regering haar afspraken niet na. Hoewel zij de intentie had om de inspectiediensten te versterken, valt daar tot op vandaag niets van te merken. Integendeel er zijn onvoldoende controleurs beschikbaar om inspecties in de 34 zones uit te voeren. Nochtans is het belangrijk om via deze controles na te gaan of er voldoende manschappen zijn, of het materieel ‘up to date is’… Eén zaak is zeker: België beschikt over onvoldoende brandweerlui. 15 jaar na Gellingen en meer dan een handvol regeringen later is ook de hervorming van de brandweer onafgewerkt. De volgende regering zal het werk moeten verderzetten.

Ofwel komt ze opnieuw aandraven met nieuwe ideeën, want elke regering en elke minister drukken graag hun eigen stempel waardoor al te vaak continuïteit en stabiliteit verloren gaan.

VSOA zal hoe dan ook de nodige aanbevelingen opnemen in zijn Memorandum gericht aan de politieke partijen in het vooruitzicht van de federale verkiezingen van mei.

Cindy WILLEM
Communicatieverantwoordelijke

 

 

Foto : Marc Smits