Geslachtsregistratie: naast M/V ook een derde mogelijkheid

gender diversiteit
04.07.2019

Het Grondwettelijk Hof heeft een deel van de transgenderwet vernietigd. Behalve M en V moet op identiteitsdocumenten er minstens ook een derde mogelijkheid zijn. Non-binaire personen, die zich man noch vrouw voelen, worden ten opzichte van personen met een binaire identiteit gediscrimineerd.

Het Hof oordeelde dan ook dat de Grondwet geschonden wordt als er niet minstens één andere optie dan man of vrouw is in de geslachtsregistratie.

De uitspraak kwam naar aanleiding van het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de transgenderwet, dat werd ingesteld door çavaria, Rainbowhouse Brussels en Genres Pluriels, de drie koepelorganisaties voor Belgische holebi- en transgenderverenigingen.

Het is nu aan de federale wetgever om binnen redelijke termijn gevolg te geven aan het vernietigingsarrest.

Bij de ontwikkeling van deze website heeft VSOA alvast rekening gehouden met de genderdiversiteit.

Op de pagina lid worden kan je bij geslacht opteren voor de volgende keuzes: man, vrouw of andere.

Ook in onze ledendatabank voorzien we voortaan een derde keuze.

 

GwH arrest nr. 99/2019 van 19 juni 2019 - www.grondwettelijkhof.be