Het wachten duurt te lang ... op weg naar een breuk in de sociale dialoog?

21.02.2017

Op 29 juni 2016 werd de strategische visie onthuld, een langverwacht dossier volgens VSOA-Defensie. Een van de punten die onze aandacht trok en ons enkel kon verheugen op dat moment, was de paragraaf over de samenwerking tussen de minister van Defensie en de sociale partners.

Ter herinnering, in de strategische visie staat vermeld: De sociale partners moeten als vertegenwoordigers van de personeelsleden en vanuit hun expertise maximaal betrokken worden bij een verdere flexibilisering van het personeelsbeleid… De huidige gewaardeerde en constructieve dialoog met de sociale partners zal daarom onverminderd voortgezet worden.

Het is duidelijk dat de wind momenteel totaal gedraaid is. Uit betrouwbare bron weten we dat het implementatieplan afgerond is. We betreuren, eens te meer, dat de sociale partners op geen enkel moment betrokken werden.

Ondanks onze vele verzoeken zijn we nog steeds niet in het bezit van dat plan. VSOA-Defensie betreurt het eindeloos wachten op het uitbrengen van het implementatieplan en de evolutie wat betreft het pensioendossier. Deze situatie is onaanvaardbaar.

Edwin Lauwereins,
Voorzitter VSOA-Defensie