Memorandum voor de komende verkiezingen

mensen
20.05.2019

Naar aanleiding van de komende verkiezingen verspreidt VSOA zijn Memorandum met prioriteiten voor de toekomst. Tijdens de afgelopen regeerperiode kregen de openbare diensten het bijzonder zwaar te verduren. Besparingen waren schering en inslag. Afschaffen van verworven rechten even zeer.

Er is nood aan een herfinanciering van de openbare sector. We hopen dat de volgende regeringen dit zullen inzien.

Die optimale dienstverlening situeert zich op vele vlakken: eenvoudige toegang tot de openbare dienst; modern; performant; onpartijdig. De kwaliteit mag niet lijden onder besparingen. Een goede dienstverlening staat of valt met de waardering van de ambtenaar. Op het vlak van zijn of haar verloning. In een goede opleiding en bijscholing. In een zekerheid voor de toekomst, met een volwaardig pensioen zodat een fatsoenlijk leven mogelijk blijft.

Onze prioriteiten:

  1. Respect voor de ambtenaar en een eerlijke financiering

  2. Een correct sociaal overleg in dialoog

  3. Aandacht voor werkbaar werk

  4. Statutaire tewerkstelling moet de regel blijven bij de overheid

  5. Opwaardering van de loopbaan: marktconforme verloning, volwaardige dertiende maand, aanvullend pensioen...

  6. Veiligheid als belangrijke overheidstaak

  7. Moderne overheidsbedrijven

  8. Onderwijs met gemotiveerde leerkrachten

  9. Opwaardering van de lokale ambtenaar

 

Lees ons Memorandum